logo

El cinema a Ripoll:

Presentació. Introducció. Els cinemes de Ripoll. Ripoll com a escenari.

El Cinematògraf: Un substitut del teatre? Colofó. Bibliografia

Història del cinema a Ripoll

I Primera etapa (Des dels inicis-1936)

II El cinema durant la guerra civil (1936-1939)

III Segona etapa: la postguerra: El cinema comercial La I Setmana d’Estudi del Cinema Espanyol.

  IV Tercera etapa: El Cinema a partir de 1960: La II Setmana d’Estudi del Cinema Espanyol.

La III Setmana d’Estudi del Cinema Espanyol.

El cinema comercial de 1962 a 1978.

 

EL CINE-CLUB DE L'ARIC. V. EL CINEMA DES DELS ANYS 80

 

EL CINE-CLUB DE L'ARIC.

 “Art. 1.° —Con el nombre de «AGRUPACIÓ RIPOLLESA D'INIClATIVES CULTURALS», se constituye en Ripoll una agrupación de carácter cultural que podrá también utilizar el anagrama abreviado de «A.R.I.C.»Art. 3" — Las finalidades de la Agrupación seran: impulsar y organizar toda clase de actividades, exclusivamente de tipo cultural o artística, especialmente las dcdicadas al conocimiento y divulgación de la cultura comarcal del Ripollès y catalana en general; fomentar la extensión de la cultura en los ámbitos populares y contribuir a la elevación del nivel cultural medio; colaborar en la divulgación y revalorización turística de la comarca.

Art. 4." — Para la consecución de los fines anunciados en el articulo anterior, la agrupación utilizará los procedimientos idóneos o los mismos que estime oportunos, como conferencias, cursillos, exposiciones artisticas, conciertos, proyecciones fotogràficas y cinematogràficas, publicaciones, concursos artísticos o  literarios, y demas actos concordantes a dichas finalidades, en su local social u otros de que pueda disponer.” http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/aric/1964/19641101.pdf

lll

Aquest és un fragment d’un extracte dels estatuts de l’ARIC, presentats per l'Octubre del 1963 i aprovats oficialment al juny del 1964, publicat al butlletí de l’agrupació el novembre del 1964. Queden clars els propòsits de la nova entitat- En la primera assamblea general ordinària del 21 de Juliol del 1964, queda anomenada la junta. El president és el  Sr.. Josep Mª Anglada d'Abadal i el  Vocal de la secció de cinema: Sr. Leopold Gonzàlez Díaz. El 1970 en Manuel Balcells Gomà és el vocal de cinema amateur i Manuel Balcells Gomà  es fa càrrec del cine-fòrum.Ens interessa aquí les activitats relacionades amb el cinema.Entre les activitats anunciades en el butlletí previstes per als darrers dos mesos de l’any 1964, assenyalem la del divendres, 11 de desembre, a les 10 del vespre: Sessió de cine-Fòrum amb el film «A tiro Limpio», que presentarà el seu propi Director Sr. Pérez Dolç.  “Les sessions de cine-fórum, que van comentar a desenvolupar-se l’any 1963, agrupades per cicles, varen crear un coneixemenr cultural del cinema de tots els temps que ha estat poc valorat. Cal també assenyalar que Cine-Club ARIC fou la possibilitat quo a Ripoll es poguessin veure films d'art i assaig a baix nivell comercial (però no cultural) que d'altra manera difícilment haguessin pogut ser vistos. Cal destacar també les sessions anuals de 8 hores de Cinema de Terror, una autèntica festa cinematográfica.“ Antoni Llagostera Fernández: L'ARIC de Ripoll, cultura i política. Revista de Girona, 1996: Núm.: 177. http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/96600/121834

Es tracta , doncs, d' “Una nova associació ripollesa dedicada exclusivament a fomentar entre el públic de Ripoll l'interès per qüestions cinematogràfiques, ja que el cinema, a més d'ésser un espectacle, ha de ser també un art i, donada la seva enorme difusió, ha de portar un missatge a tots els homes d'avui. Aquestes són les paraules emprades per l'articulista de El Ripollés( Ripollés, 16 de novembre de 1963,  n. 259, Any X, P. 198.) quan es refereix a les sessions del cine-Fòrum organitzades per la nova associació ARIC. Per això, parlem d'una nova etapa en el cinema ripollès, en què es pren plena conciència que el cinema és més que un espectacle i fer diners. Hi ha una mena de declaració que el cine és un Art. El programa de l'ARIC consistia en:

-Sessions mensuals de Cine comentat (Cine-fórum) La primera sessió de Cine comentat fou al Molina el 25 de novembre amb Hatari, apta per a tots els públics. No pretén ser una sessió minoritària, sinó que poden assistir-hi tots els interessats. La pel.lícula ja havia estat projectada en sessió normal el diumenge anterior en diferents locals de la localitat, cosa que permetria adquirir un criteri sobre el film.

-Oferir projeccions de cine Amateur (el primer concurs de Cine-Amateur a Ripoll es farà el 1965 al saló de l’Acadèmia Catòlica) a la Casa Municipal de Cultura.

-Constituir un Cine-club, que es farà realitat oficialment el 1971,  ja que el nivell cultural i la importància de la població així ho requereix.L'ARIC desenvolupa les seves activitats durant el període 1963-1978, moment de prosperitat de Catalunya i de Ripoll en concret també com a conseqüència de la revitalització industrial, de l'activitat turística i l’emigració. Dins la vila no s'havia creat un esperit cultural, ja ho hem pogut comprovar, i per això la iniciativa de l'Agrupació no acabà de cuatllar, malgrat la seva bona intenció d'omplir d'inquietuds intel.lectuals en la socitat ripollesa, una societat que augmentava demogràficament (http://ca.wikipedia.org/wiki/Ripoll

 

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

7.476

8.560

8.163

8.566

10.254

11.198

12.055

enrere
 

Una societat que patiria les conseqüències de la reconversió del tèxtil iniciada a Catalunya el 1963, que construïa polígons d'habitatges per acollir els immigrants, una societat que vivia moments de reforma i transformació. Era, doncs, un moment adient, però l'impuls va decaure novament, com succeí amb  la celebració de les Setmanes d'Estudi, i les activitats cinematogràfiques promogudes per l'Agrupació cessarien al cap d'uns anys.També és cert que, des dels inicis dels 60, en comparació amb les dècades anteriors, es començà a revitalitzar l'activitat cultural: es crearen noves entitats i altres associacions destacaren per les seves activitats, com les de l'Agrupació Teatral Marià Font, El Club d’escacs Ripoll, L'Acadèmia Catòlica (La Lira), l'agrupament escolta Bernat Tallaferro, transmissora de la consciència democràtica entre la joventut del poble- i la Ràdio Ripoll, coneguda amb el nom "La Voz del Pirineo", que tancà el 1966 (l'emissora municipal actual es creà el 1980) entre d'altres. En aquests anys s'editen també publicacions de tota mena i contingut: butlletins, llibres, revistes (El Ripollés reedita altre cop entre 1954-1967 i del 1977-1983). La prosperitat econòmica que vivia el sector empresarial es va sentir en el vessant cultural. La consciència de canvi és present en els escrits dEl Ripollés (8 de maig de 1965 "Fa quatre dies"). Altres fets que esdevenen aquests anys i que són importants culturalment són: les contínues millores a l'Arxiu-Museu , la inauguració de la Biblioteca Lambert Mata i concerts oferts pel Grup Instrumental de Vic a la Casa de Cultura. Encara podríem esmentar més activitats i esdeveniments indicatius de la revitalització cultural de Ripoll, però que, en canvi, no foren suficients per mantenir L'Agrupació més enllà del 1978 tot i que amb els anys retornaria.

L'Agrupació Ripollesa tenia bons propòsits de fomentar la cultura amb col.loquis, tertúlies, conferències educatives, concerts de música, exposicions, concursos, cursets...

El seu fundador, en Josep Mª Anglada, i els seus col.laboradors, persones compromeses amb la societat del seu temps, volgueren plasmar les seves inquietuds de caire catalanista i democràtica  en la creació d'una força de tipus polític- cultural que mancava en la seva localitat.

Però tornem als inicis i anem pam a pam en el seu desenvolupament mentre va durar.

Després d'un llarg període de dificultats i entrebancs, l'ARIC aconseguí la legalització dels estatuts el 13 de juny de 1964. La repressió es feia notar encara en aquells temps. Però ací no acabà tot, posteriorment i, com a conseqüència de la Llei d'Associacions del 24 de desembre del mateix any, es va haver de modificar els estatuts, esmentats al principi del capítol, per tal d'adaptar-los a la nova Llei. Foren aprovats definitivament el 20 de gener de 1969, però no van ser rebuts pels socis fins el 1973, deu anys després que sorgís l'entitat. La premsa ripollesa es fa ressò del naixement de l’agrupació i en fa publicitat:

“Interesa que el público conozca el ARIC; si lo conoce, podrá interesarse por él y compartir sus ideales, con la consiguiente colaboración.ARIC nace con una preocupación: la cultura, en sus más variadas facetas. Es la mano que aportará un esfuerzo para que sean realidad muchas manifestaciones culturales; es el motor que impulsará la divulgación de la cultura comarcal de El Ripollés y catalana en general; es la palanca que desea elevar el nivel cultural medio en nuestros ambientes; es el altavoz que quiere contribuir a la divulgación y revalorlzación turística de esta variada y bella comarca.La nueva agrupación no va a montar ningún tinglado rentable. Al contrario, lo que pretende es hacer posibles toda esa serie de actividades culturales que de antemano presentan saldo negativo” (nº 246, del 18 de maig de 1963) http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles4/196305/el%20ripolles%2019630518.pdf

En el número 248 del mateix Ripollès s’anuncia el cine-fòrum que organitza la nova entitat: “ En diversas ocasiones se ha tratado de organizar sesiones de Cine-Club en nuestra villa, sin que hasta el presente hayan tenido efecto. Sin embargo, con el impulso de ARIC, la formación de un grupo interesado en el arte cinematográfico puede ser una pronta realidad.Para el próximo miércoles se anuncia una primera sesión de Cine-Club que se celebrará en el CineMolina. Se proyectará una discutida película: EL SÉPTIMO SELLO. Y un no menos discutido crítico,Juan Francisco de Lasa, dirigirá el coloquio y comentará el film.Sin duda alguna, esta sesión atraerá a mucho público, y deseamos que el éxito que se obtenga obliguea organizar nuevas sesiones en próximas semanas.” http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles4/196306/el%20ripolles%2019630615.pdf

El resultat d’aquesta sessió inicial fou “Aunque el local se viera repleto de numeroso público, el coloquio mantenido después de presentada la película, no fue tan Interesante como cabla esperar dada la Importancia del film y la personalidad del critico y presentador.No obstante es muy digna de alabanza la labor de la «ARIC» en su afán de ofrecer actos culturales en nuestra villa.” http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles4/196306/el%20ripolles%2019630629.pdf

Així doncs, el cinema va ser una de les activitats que van tenir més acceptació i continuïtat. Es potencià el cine mitjançant el Cine-club i el Cine-amateur, donant l'oportunitat a totes aquelles persones interessades en filmar la vida quotidiana i l'entorn ripollès a donar-se a conèixer mitjançant concursos. Però tots els concursos i sessions organitzats no obtingueren una resposta satisfactòria per part del públic. El Ripollés del 14 de desembre, n.261, comenta la primera sessió i anuncia la segona:

“Continuando con las sesiones de Cine Fórum, el próximo día 23, a las nueve y media de la noche y en el Cine Molina, tendrá efecto la segunda sesión de esta temporada.Se proyectará y comentará la película LOS BANDEIRANTES. El diálogo será dirigido por el prestigioso crítico Sr. Miguel Martí Pol.Quizá sea útil hacer unos breves comentarios a lo que dio de sí la primera sesión de Cine Fórum A pesar de que la película HATARI quizá no fuera de gran contenido, la sencillez con que fue enfocado el coloquio hizo que resultara animado y, con la colaboración del público, se logró resaltar cuanto de positivo y de negativo tenía el film, siendo  esto exactamente lo que persiguen estas sesiones, por lo que podemos decir que ésta cumplió muy bien su objetivo. Echamos en falta a muchas personas de la localidad que, por sus conocimientos cinematográficos, hubieran ayudado a la brillantez de diálogo.

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles4/196312/el%20ripolles%2019631214.pdf

kk

En el 1971 és creat oficialment el Cine-Club, però les sessions de cine-fòrum ja es venien fent de del 63: Les recull El Ripollés amb motiu del primer aniversari de l’ARIC en el nº 275:19-6-63 'El séptimo sello' (Comentarista y  director Coloquio: Juan Francisco de Lasa).25-11-63 “Hatari” [Armando Quintana).23-12-63 'Los bandeirantes' (Miguel Martí Pol).10-4-64 'La gran ilusión' (Sola Sala).” http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles4/196406/el%20ripolles%2019640627.pdf 

Els anys amb major activitat foren els anys 1967-68, no obstant això no es pogué complir el desig de fer les sessions mensuals de forma regular.

Les activitats i pel·lícules des del 1964 foren: La gran ilusión de Jean Renoir (10/04/1964), A tiro limpio de Francisco Pérez-Dolç (1964) i en col·laboració amb l’Acadèmia Catòlica el diumenge día 3 de gener del 1965 “ a las 12 del mediodía: en la Casa de Cultura, sesión de CINE-FORUM, con la proyección del film «La Torre de los Ambiciosos», de Robert Wise, con William Holden y June Allyson.” (El Ripollés nº 288 de desembre de 1964)

- VI Sessió de Cine-Fòrum: La gran prueba (25/01/1966) a la Casa de Cultura. Presentador: senyor Carles Maristany.“Reanudó A.R.I.C. sus sesiones de Cine Forum con la presentación de «La Gran Prueba-, de William Wyler, iniciando una nueva etapa en la que se pretende dar a esta actividad un carácter periódico.La película, que sigue viéndose con interés pese al transcurso de los años, dio lugar a un coloquio realmente animado (centrado particularmente en el tema del pacifismo y la no violencia) que, debido a la larga duración de la proyección, hubo que suspender en pleno desarrollo por lo avanzado de la hora.Presentó y dirigió el coloquio el Sr. Maristany del Cine-Club Mataró.” ( AC Ripollès - El Ripollès (Ripoll) 29/01/1966. Pàgina 2) http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/cgi-bin/Pandora.exe

VII Sessió de Cine fòrum, a la Casa de Cultura: La ley del silencio (On the Waterfront),  de Elia Kazan (25/02/1966) Presentador: Sr. Miquel Martí Pol.-El 17 abril de 1966: Fallo del I Concurs Regional i II Local de Cinema Amateur.

-El 7 de maig del mateix any: Presentació del film «Reportatge del Lluçanès» i projecció dels fims premiats al Concurs de Cinema Amateur i repartiment de premis.

-El 16 de juliol, “La obra de Miguel Ángel” film de llarg metratge cedit per l’Institut Italià de Cultura de Barcelona: “Tendremos ocasión de conocer mejor y admirar la obra de este gran artista, que constituye una de las cimas de las artes plásticas de todos los tiempos, al exhibirse una película con este mismo título, cedida gentilmente por el Instituto Italiano de Cultura de Barcelona.Dicho film es un largometraje en color y sonorización hablada en castellano, que se proyectará hoy sábado, día 16 a las 10 de la noche, en el Salen de la Academia Católica, en acto organizado por la sección de arte de A.R.I.C.. (Entrada libre).”( AC Ripollès - El Ripollés (Ripoll) 16/07/1966. Pàgina 7)

- En el 1966 es va fer una sessió de cine-Fòrum.EI primer acte fou aquesta sessió al cine La Molina, en la que es va estrenar el film «RAFAGAS DE VIOLENCIA».

EI Sr. Josep Illa-Català, del Cine-Club Vic, dirigí la sessió i va començar per fer un breu anàlisi del problema de l'entesa entre generacions i de la joventut d'avui, per passar després a la consideració del panorama de la societat anglesa, país on és filmada la pel·lícula, i acabar donant informació sobre el cinema anglès i l'obra de Clive Donner, director del film que seguidament es projectà. El col·loqui final va donar ocasió, a més d'analitzar els valors cinematogràfics de la cinta, parlar del tema que aquesta ens presentava, o sia, el cas dels joves que, al no tenir una base de formació suficient, ni uns ideals concrets, ni tan sols unes maneres d'ocupar el seu tempslliure, es converteixen en els clàssics «blousons noirs» «Teddy-boys» o «gamberros» i mostren amb la seva actitud i manera de comportar-se, llur insolidaritat amb la societat en que viuen, tan dins la família com en general.” -http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/aric/1966/19661201.pdf-

Dissabte 3 de juny de 1967: Projecció del film de 16 mm. i 40 minuts de durada «Y será tu tíerra». Col·loqui dirigit sobre el tema de l'immigració pel senyor Joaquim Ferré, de la Secció d'Estudis Demogràfics del Centre «Francesc Eiximenis» de Barcelona.-Dimecres 14/06 nit, al Cine Molina: X sessió de Cine-Fòrum amb el film «Noche de vino tinto, del director José Mª' Nunes.

-30/08 1967. 11ª sessió cine-Fòrum. «Qué noche la de aquel dia» de Richard Lester. Presentadors: Srs. Bonada-Camps.

-29/09/67. 12ª sessió cine-Fòrum «El Proceso» d’Orson Wells. Presentador: Sr. Armand Quintana.

-10/11/ 67. 13ª sessió cine - fòrum «Sangre en Indochina» de Pierre Schoendoerffer. Presenta: Sr. Josep Ferrer.

-19/12/ 67. 14º sessió cine-fòrum «El juego de la oca» de Manuel Summers. Presentador: Senyor Lluis Solà Sala.

ññ tt enrere

-El 1968: 19 gener  15º sessió cine-fòrum.  «Vida privada» de Louis Malle. Presentadors: Srs. Alabau-Camps,

-16 febrer  sessió cine-fòrum «Giulietta de los espíritus». Presentador: Sr. Miquel Albó,

.-15 març  17ª sessió cine-fòrum «Los olvidados» de Luis Buñuel. Presentador: Sr. Narcís Pijoan,

.-3 abril. Cine-fòrum en col·laboració amb el V simposium d'estudis clàssics. «Electra» Presenta: Josep Vives -26 abril. 18ª sessió cine-Fòrum «Como en un espejo» de I.Bergman. Presenta: Sr. Eugeni Anglada,

.-7 juny. 19ª sessió cine-Fòrum «Pasión bajo la niebla» Presenta: Sr. Jordi Vivet de Vic.-17, 18, 19 i 20 juny. Sessions públiques i de classificació del III Concurs de cine Amateur,

-5 juliol 8. 20. sessió cine-fòrum “El Eclipse” d'Antonioni. Presentador: senyor Lluís Simón,

.-11 Setembre: 21ª sessió de cine-fòrum. «La Caza». Presentador: Agustí Vila,

-30 Octubre: 22ª sessió de cinefòrum: “Al final de la Escapada» de Jean-Luc Godard.Presentador: Miquel Porter Moix.

 gg hh

 -20 Novembre: 23ª Cine-Fòrum. «Elisa» de Frank Perry . Presentador. Antoni Ylla-Català

.-20 Desembre: 24ª Cine-Fòrum, amb «HELP» de Richard Lester. Presentador: J. López Llavi

.-19 Febrer de 1969: 25ª' sessió Cine-Fòrum: «Morgan un caso clínico» de Karel Reisz, presentada per Miquel Codina

.-14 Març: 26 Cine-Fòrum. «Ciudadano Kane» d’Orson Wells. Presentador: Miquel Porter.-Maig: I Concurs del Rotllo, de Cinema Amateur.-16 Juliol: Projecció de pel·lícules seleccionades del concurs i altres dedocumentals, de cinema amateur.

-29 Abril de 1970: 27ª sessió de Cine-Fòrum. «Matraga», presentada per Eugeni Anglada

.-6 de novembre de 1970: 28ª sessió de Cine-Fòrum, i d'orientació pedagògica, amb el film «Los Angeles del Infierno» de  Roger Corman, presentada per Josep M.ª Ferrer i Maria Anyada, de l'equip de pedagogia de l'ARIC, en col·laboració amb les associacions de pares d'alumnes de les Escoles «Joan Maragall» i Col·legi Salesià.

-20 de novembre: 29ª sessió de Cine-Forum. «Peppermint Frappé» de Carlos Saura, dirigida per J. Mª López Llavi.

-4 de desembre: 30ª sessió de Cine-Forum. Miquel Codina presenta «La Piel Quemada» de Josep Maria Forn.-23 de desembre: 31ª sessió de Cine-Forum, amb el film «El Hueso» de Antonio Giménez Rico, premiada per Jaume Camí». Les tres darreres sessions formen part del cicle «Cinema Espanyol: facetes d'una crisis.

-21 d’abril de 1971: Cine-Forum. Sessió pont de història del cinema, amb la pel·lícula «METRÒPOLIS» de Fritz Lang.

-7 de maig:  Projecció del film «LA VALL DE SAU, ABANS IARA», de Quirze Parés i diapositives de Ramon Vinyeta, sobre «MONUMENTS ROMÀNICS DEL PIRINEU CATALÀ».

 L'any 1971 suposa la iniciació de la nova secció del Cine-club. És registrat el 26 de març de 1971 en el Registre Oficial de Cine-Clubs

-Secció B de l'ARIC nº 239, situat al C/ Viñas, 4 i dirigit per Jaime Camps Bové. Per evitar entrebancs del Govern Civil i el Ministerio de Información y Turismo s'adherí a una associació reconeguda oficialment. En estar legalitzat, va poder accedir més fàcilment a les pel.lícules de la Filmoteca Nacional i de la Federació Nacional de Cine-clubs i possibilità la projecció de films d'art i assaig en versió subtitulada, estrenats ja a Barcelona. En un principi, va atraure a la gent, però a la llarga va esgotar l'espectador.

A les sessions es projectaven films de diferents formats (8, 16 i 35 mm). A partir del 1972, les sessions de format de 35 mm es fa al teatre de l'Escola Salesiana. Normalment, els films es presenten agrupats en cicles de quatre i després es redueixen a tres. Mitjançant els cicles, es pretenia copsar les diferents impressions que produïen les pel.lícules: Analitzar entre totes les idees i les impressions que el director del film ens comunica amb les imatges. No volen ser sessions amb presentadors importants ni amb lliçons magistrals sobre latècnica cinematogràfica, sinó tan sols un intent de posar en comú els suggeriments que el fenomen cinematogràfic despertà entre els participants a les sessions. (El Ripollés, 14 de desembre de 1971, n. 261, p.106.)

Entre aquests cicles es feien les sessions-pont: "Seran sempre films "rancis" històrics, capitals que ens poden ésser molt útils, per la seva simplicitat i per estudiar un tema concret del llenguatge cinematogràfic"( Íbidem.)

A la circular de L’ARIC nº 11 de l’abril de 1971 s’anuncien els passis del cine-club creat aquest any:

Al febrer-març, en el cicle dedicat a la primera època de Hitchcock: Recuerda, Alarma en el expreso, Sabotaje, Enviado especial, i  con la muerte en los talones

.-21 de maig: Primera sessió del cicle «La Literatura i el Cinema», amb «Campanadas a medianoche» d’Orson Welles.

-Dies 28 de Maig, cine-fòrum amb “Otelo” d’Orson Wells, els dies 4, 16 i 30 de Juny continuació d'aquest cicle a la Casa Municipal de Cultura

.sds ddg 

En el número següent ens ho deixa clar: “Aquestes dues sessions de cine-forum són les primeres del cicle «LA LITERATURA I EL CINEMA», que continuarà els dies 4, 16 i 30 del proper juny. Als mateixos dies d'aquestes sessions, s'en fan unes a la tarda, amb assistència gratuita i reservada pels alumnes de 5è o 6è curs de batxillerat i 2n 3er d'oficialia, com a curs de formació cinematogràfica; les pel·lícules són presentades pels professors de literatura dels col·legis i membres del Cine Club A.R.I.C (…)

Per a facilitar i fer possible la continuitat de la seva tasca, la secció de cinema d'ARIC s'ha constituit en Cine-Club i, fa pocs dies, ha obtingut la seva inscripció en el Registre Oficial de Cine Clubs, en la modalitat de «socis majors de 18 anys».Això ens obra noves possibilitats que procurarem aprofitar, accés al material de la «Filmoteca Nacional» i de la Federació de Cine-Cubs, i possibilitats de projectar pel·lícules d'«Art i Assaig».Hi ha també una limitació: segons les normes per les quals s'han de regir els cine-clubs, només poden assistir a les sessions els socis del club; limitació que creiem es podrà superar fàcilment incrementant al màxim el nombre de socis (...) Depenent de la junta directiva de la nostra Agrupació, la del «Cine Club ARIC» ha quedat inicialment constituïda així: President: Jaume Camps; Vice-president: Josep Mª Ferrer Arpí; Secretari: Joan Noguera; Vocals: Maria Guillamet, Joan Pozo, Ramon Alabau”

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/aric/1971/19710501.pdf

El 1965 el Vocal del Cine-fòrum era el Sr Joan Noguera i el de Cinema amateur, el senyor Santiago Ros. A la Junta solen ser gairebé sempre els mateixos socis.

- Dimarts dia 30, al cinema Ideal, última sessió de Cine-Forum del Cicle de Cinema social italià, amb el film «La aventura», d'Antonioni.Ja havien fet Los inútiles i Sedotta e Abandonatta dins el cicle.

- El cicle següent, de Ciència-ficció, al gener-març de l'any 1972 va passar: Viaje alucinante,  El hombre con rayos X en los ojos, Planeta prohibido, Los monstruos invaden la tierra i 2001.Una odisea del espacio. Del mes d'abril al juliol, el Cicle "Còmic" suposà la projecció de  Los Hermanos Marx en el Oeste, Cómo gané la guerra (15 de desembre), Golfus de Roma, La Cabalgata de Charlot, Selecció de còmics clàssics i The Cameraman.

Al mateix temps, el cicle Revisant el cinema espanyol oferia: La niña de luto, El jardín de las delicias i Nunca pasa nada.D'abril al juny del 72 es passen les pel.lícules del cicle de Sessió Catacumba: El Nacimiento de una nación i El jorobado de Nôtre Dame.

En les sessions pont del 1971-72 van passar:  Metropolis, Yellow Submarine, Seducida y abandonada, Paz en Vietnam, (totes emeses el 1971) The knack and to get it, Persona, Fahrenheit 451, Helga, el milagro de la vida, La vergüenza i O' Salto (1972).  

ff


-Programació prevista pels darrers mesos del 1972: Projecció, amb presentació i fòrum, de les següents pel·lícules:«Los Tarantos» (3 Nov a la Casa de Cultura).«El Criminal» (10 Nov. a la Casa de Cultura).-«El Tigre dormido» (17 Nov. al Cinema Ideal). «Accidente» (24 Nov. a la Casa de Cultura).«Ivanhoe» (1 Des. a la Casa de Cultura). «Las Minas del Rey Salomon» (15 Des. a la Casa de Cultura).«Hacia los grandes horizontes» i «Viento en las Velas» (22 Des.—sessió doble— a la Casa de Cultura) incloses dins els cicles.

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/aric/1972/19721001.pdf

-22 desembre 1972: Projecció de «Hacia los grandes horizontes» i «Viento en las velas».

Per al 1973, es programa el curs de cine presentat per «Drac Màgic» per a nois i noies de 14 a 17 anys en col·laboració amb els Centres Educatius on estudien.

-19 de gener de 1973. Projecció de «Danzad, danzad, malditos!» o, en defecte d'aquesta «Ma nuit chez Maud».

-26 de gener: Projecció del clàssic del Cine «El acorazado Potemkin» d'Eisenstein.

ddenrere

 

En la memòria del Curs 1972/73 de la circular nº 18 del setembre de 1973, trobem esmentats els cicles en què aquests films i altres s’inclouen: Setembre 72 Cine-Club: cicle «3 Westerns Americans»: Río Conchos, Pasión de los fuertes, Hacia los grandes horizontes. Octubre 72

Cine-Club: cicle «Joseph Losey»: El tigre dormido, El criminal, Accidente.

Novembre 72 Cine-Club: cicle «John Ford»:  Qué verde era mi valle, El soñador rebelde, El hombre tranquilo.

Desembre 72 Cine-Club: cicle «Grans aventures: Ivanhoe, Las minas del Rey Salomón i Viento en las velas.

Ja s’havien fet un parell amb anterioritat: -Mujeres en el cine (1967-68)

-Cinema espanyol: facetes d'una crisi (1970-71)

Per al 1973:

-Gener 73 Cine-Club: cicle «Temàtica social» i «Drac Màgic»: Sis sessions al llarg del segon trimestre acadèmic d'estudi del Cine per a estudiants, amb les correponents projeccions.

-Febrer 73 Cine-Club: cicle «Febrerillo Loco»: El Angel exterminador, El baile de los vampiros, Quién eres tu, Polly Magoo.

-Març 73 Cine-Club: cicle”Cinema d'autor”: Cómo robar un millón y…, Danzad, danzad malditos, El verdugo, Willy Liar.

-Abril 73 Cine-Club: cicle «Quatre Directors Europeus»: El barón fantástico, Muerte en Venecia, Una historia inmortal i Campanadas a medianoche.-Maig 73 Cine-Club: cicle «Quatre Directors Americans»: Rebelión, Corredor sin retorno i La calumnia.

Juny 73 Cine-Club: cicle «Quatre visions del terror»: El experimento del Dr. Quaterman, Kwaidan, El gabinete del Dr. Caligari, El fotógrafo del pánico.

.ddfg,,

 Sessions pont del darrer trimestre del 1972: La noche de los muertos vivientes, La hija de Ryan, Los tarantos, que ja hem esmentat abans.

-Pel setembre del 73: s’anuncia el  cicle «Films més votats pels socis»:«TO BE OR NOT TO BE» (Lubistch)

-dia Cine-Club: cicle «Films més votats pels socis»: «El niño de los cabellos verdes» (Losey)

-dia Cine-Club: cicle «Films més votats pels socis»: «El navegante» (Keaton)A l’octubre: cicle «Buñuel»: «El», «Nazarin» i «Ensayo para un crimen»

Al novembre: cicle dedicat als «Drets de L'home», en commemoració del 25è Aniversari de llur declaració universal. El sirviente

-dia 16 Els abismes

-dia 23:  Arroz amargo.

L'any 73 s'acaba amb la projecció de La reina de África, La vérité i La gata negra, dins el cicle Mites del cinema  

En el número especial del desè aniversari d’ARIC es revelen les dificultats amb què es troba el desenvolupament del cine-club:“Del present cal assenyalar que som un Cine-Club legalmente constituït i reconegut pel Ministeri d'Informació i Turisme i per la Federació Espanyola de Cine-Clubs. Que tenim menys socis del que necessitem per sobreviure, motiu pel qual cada any l'acabem amb dèficit. Que no podem disposar de totes les pel·lícules, que creiem que serien interessants de projectar en un Cine-Club, degut a les esmentades dificultats econòmiques i a les peculiars formes de fer de les distribuïdores. Que els fòrums estan pràcticament en vies de desaparèixer per les dificultats de fer desplaçar fins a la nostra vila presentadorsd'anomenada, ja que normalment viuen a Barcelona o entorns i també, per la poca entitat dels fòrums realitzats darrerament per falta de col·laboració entre els assistents a les projeccions. Que tenim problemes de local per exhibir les pel·lícules; en el d'ara hi sóm provisionalment.”

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/aric/1974/1974a l’0201.pdf

En el 1974, les activitats cinematogràfiques foren les següents:

Al gener, Cine-club» Cicle "Bergman a Ripoll" : Pasion, Un verano con Mónika i El manantial de la doncella;

Febrer 74  Cine-club» "Europa i els europeus": Los amores de una rubia, Smic, smac, smoc, La estructura de cristal.

Al març, les pel·lícules previstes són: Cine-club Cicle "Univers femení" Ceremonia secreta de Joseph Losey, dia 22, En cas de Malheur i Lola Montes.

A l’abril: Cine-club» Cicle "El color com a llenguatge":El desierto rojo, L'alliance i Fata Morgana.

Al maig: Cine-club Cicle "Homenatge al circulo A": Carta a una desconocida, El proceso de Verona, Estos son los condenados.

Al juny : Cine-club Cicle "Homenatge al PUBLI": Nosotros los niños prodigio, La salamandra. Los clowns.

Al setembre del 74 es projecten en el cine-club: Setembre cicle Cinema espanyol:  La madriguera, Fortunata y Jacinta, Flor de Santidad.

A l’octubre:  Paseo con el amor y la muerte, L'amour l’apres midi i Nueve cartas a Berta.Al novembre:

-Per al 08/11/74 Historia sueca de amor-15/11 El mago de oz-22/11 Queimada al Salesians-06/12 Los visitantes

-20/12 Ivan el terrible - de Eisenstein -Dos hombres y un destino

ññ.ddenrere

A l’any següent programen encara el cine-club.

Al gener de 1975: Le genou de çlaire - Cromwell- Carlota de Enrique Cahen Salaberry.( ?)

Al febrer: Monterrey Pop - La amenaza de la Andrómeda - Diario de una esquizofrènica.

Al març: Taking off - Las tentaciones de Benedetto- Siete ocasiones.

A l’abril: El esplendor de los Anderson - El juego de la guerra - Mi querida señorita.

Al maig: X Y Z - Question mark - Tatuaje.

Al juny: dia 6 Un uomo da brucciare dirigida per Valentino Orsini, Paolo Taviani..., el dia 13 El joven Torless de Volker Schlöndorff

- dia 20 Mesías salvaje de Ken Russell i El incinerador de cadáveres.Al juliol: dia 4 Family Life de Ken Loach-11 Escenas de caza en la baja Baviera de Peter Fleischmann.

Ja al desembre de 1975 es programen: Dia 5 Un sabor a miel (V.O). Dia 12  La invitación (V.O.). Dia 19 El astragalo (V.E.).

Dia 30 Vuit hores de cine de terror (5 pel.licules)

I al Gener de 1976 : Dia 9 La huida (V.E.) Dia 16 Cantando bajo la lluvia (V.E.)

Dia 23 Johnny cogió au fusil (V.E.) En la circular nº 25 del juny-agost de 1975 es destaca allò positiu i negatiu del que ha estat l’activitat de l’any fins a la data: Positiu és “la consolidació de cine-club, pel que fa al nombre de socis, i pe tant, a la qüestió econòmica”, “La reempresa d'una forma regular (unasessió al mes) dels fòrums, a càrrec de presentadors de fora de la vila” i “Una programació diversificada (del gust de tots o no), però no exempta d 'intères.”A la part negativa: Falta de tracte i de diàleg amb els socis a nivell de Cine-club, poca formalitat a l’hora de donar informació i de fer lesSessions i no saber trobar gent nova per formar part de la junta, amb idees noves i ganes de treballar

-La primera edició del Cine-amateur se celebrà el 1966, però els seus orígens en la vila es remunten a dos anys abans.

El 1964 s'organitzà ja el Concurso social del cine-amateur, i el 1965, el Primer Concurs Regional i el Primer Concurs de Cine Amateur.

Al Ripollés del 6 de febrer de 1965 (n. 291) hi trobem precisament les bases del primer Concurso del Cine Amateur, organitzat per Cine-Foto Belda i amb la col.laboració de l'Acadèmia Catòlica. Hi podien concursar tots els residents a Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser i St. Joan de les Abadesses.Es podien presentar tots els films que hom volgués amb la condició que fossin del format de 8 mm. i de longitud des dels 15m fins a un màxim de 120 m., en blanc i negre o color, mut o sonor. El tema era lliure i les categories també, podien ser reportatges de tota mena; només quedaven exclosos els que poguessin atemptar a la moral o als valors religiosos i humans. La inscripció s'havia de remetre abans del 15 d'abril del 65 a Cine-Foto Belda (C/ St. Pere, 18) o bé, a l'Acadèmia Catòlica (Plaça General Mola, ara Plaça Gran). S'havia de presentar muntada en la seva pròpia bobina.Els premis consistien en una medalla d'argent, de bronze, i tres trofeus, atorgats durant les festes de St. Eudald a l'Acadèmia Catòlica. Les obres serien retornades després de la clausura del concurs.El Ripollés del 22 de maig (n. 299) ens dóna la relació dels guanyadors:

-La gran il.lusió, de Manuel Balcells-Invierno, de Fco. Faura-Equipo de urgencia, de Santiago Ros-Vida y color, de Miguel Tubau-Luna de agosto, de Fco. Faura.

El premi a la millor interpretació fou per a Equipo de urgencia. Totes elles exhibides el dia 14 a les 10 de la nit a l'Acadèmia Catòlica. 

Altres pel.lícules que concursaren foren :-Calidoscopio, de Ramón Pascal-Costas de Levante, Fiestas en Ripoll i Viajando por España, de D. Mañas-Dansa de Campdevànol de M. Tubau-Maravillas del Pirineo, Agustí Camps-NO-DO 1964, de Rogelio Gimeno -Pequeños reportajes, de Ramon Orriols-Temas familiares, de Juan Cinca -Visita al Zoo barcelonés, de M. Balcells.

El jurat estava compost per José Mª Casademont, director de la revista "Imagen y sonido"; A.Altés Pineda, Luís Giménez Cerrada, delegats de la secció del Cine Amateur del CEC El dia 9 a les 10 del matí al Saló Teatre de l'Acadèmia Catòlica es feia la projecció i s'emetia el veredicte, en sessió privada, del Primer Concurs Comarcal del Cine Amateur . (El Ripollés, 8 de maig de 1965, n. 298, Any XII, p, 83.)

 

gg

La primera edició del concurs de Cine-Amateur organitzada per l'ARIC el 1966 es presentà amb el nom de Concurs regional i el premi d'honor que es concedí, el trofeu ARIC, va donar nom a les següents edicions. En aquesta participaren només persones residents a Catalunya, en total es presentaren 22 pel.lícules, de les quals guanyaren el premi:

-Film n. 12 Barcelona, de José Arrufat, de Barcelona, que guanyà el premi d'honor.

-Els documentals El yeso, de M. Balcells, de Ripoll, que guanyà el 1er Premi Regional i el 1er local; Valencia en fallas, de José de Pena, de Vic; Premi Regional; Un paraigua, un barret, i... de Mercedes F. Pagés, de Ripoll, premi regional i local.

-Argumentals:

-En el último minuto, de Manuel Belda, de Ripoll; guanyador del primer Premi regional i local; Erase una vez, de D. Jaime Roura, de Platja d'Aro; Girona; 2on regional; Aquesta edat, de Colla Evats, de Barcelona; 3ª regional i 2ª local Vetusta de Fco. Faura, de Ripoll, pel.lícula que rep una menció espcial pels seus grans valors tècnics cinematogràfics.També es fa una menció especial a la interpretació del nen Jorge Camps Soler en el paper principal del film El Manelic.Les pel.lícules de Joaquín Mateo La farga catalana i Cara i creu són eliminades del concurs per haver obtingut premis en anteriors certàmens, però se li concedeix un premi especial pel seu valor històric i documental. El veredicte s'emet a la Casa Municipal de Cultura el dia 17 d'abril de 1966. En aquesta edició només s'excloïen pel.lícules de contingut publicitari i científic, o que no fossin inèdites.

L'ARIC i el seu col.laborador, el Centre d'Iniciatives i Turisme de Ripoll i Comarca, organitzà a l'any següent el Segon Trofeu de Cine Amateur. Les bases són al Ripollés, al n. 346: Hi ha alguns canvis respecte l'any anterior: Poden participar-hi tots els cineastes amateurs residents al territori espanyol i s'accepten films premiats en concursos anteriors. Es mantenen les altres bases.Pel que fa a la temàtica, poden ser també de lliure elecció catalogades en dues categories (Argument i Documentals) i s'exclouen les publicitàries i científiques. Els films han d'estar impressionats sobre pel.lícula de 8 mm en blanc i negre o color, sonors o muda. Els films es retornen passat el 30 de maig. L'admissió de pel.lícules venç el 29 d'abril de 1967. Es fixen els drets d'admissió a 100 ptes. per obra presentada, atorgant un 50 % de descompte als conscursants-socis de l'ARIC i el CIT.El jurat, compost de tres seccions: Admissió, Selecció i Qualificació, concedeix el Premi d'honor Trofeu ARIC i 2000 ptes. en metàl.lic a la millor pel.lícula presentada a concurs; dos primers premis de placa d'argent amb l'escut de la Comtal Villa de Ripoll i nom de l'autor premiat al primer film d'argument i el primer film de documental; dos segons premis, de placa de bronze amb l'escut i el nom de l'autor premiat de cada categoria; Premi de mèrit local Artística placa de bronze i 1000 ptes. en metàl.lic al millor film de tema local. Es preveuen altres premis concedits per generositat de cases comercials de la localitat.( El Ripollés, 11 de març de 1967, n. 346, p. 291.)

Es presentaren 17 pel.lícules, menys que en l'edició anterior: Tres de Ripoll, dotze d'altres indrets de Catalunya, i les altres dues de la resta de l'Estat.Els organitzadors preveien que el certamen guanyaria prestigi, però no fou així, ben al contrari, per la qual cosa, es celebraren només tres edicions. S'incentivà la participació en l'edició de 1968 concedint un premi de 10.000 ptes. i obrint la possibilitat que els propis autors projectessin llurs filmacions. Va haver problemes a l'hora de concedir els premis i féu que en 1969 no s'organitzés aquest concurs i en el seu lloc començà a fer-se el Concurs de Cine Amateur del Rollo.

En el N." 6 Maig de 1967 de la circular de l’ARIC  hem trobat els guardonats :

-Premi d'honor (trofeu ARIC): «UN NEGRO BILLETE VERDE», delsenyor Jordi Tomàs, de Terrassa.

-Primer premi de documentals (placa de plata): «CON LOS OJOS DEL GREGO», del senyor Rafael Marco, de Barcelona.

-Segon premi documentals (placa de bronze): “PESCA I SUBHASTA”, del senyor Manuel Balcells, de Ripoll.

-Primer.premi d’ argument: desert.—Segon ptemi d’argument·. «NOVA IL·LUSIÓ», del senyor Ernest Aldea, de Malgrat de Mar.

-Premi de tema local. «MONASTERIO DE RIPOLL» del senyor Manuel Belda, de Ripoll.

-Menció especial pels seus valors fotogràfics i de càmara: «COMO EL CRISTAL», del senyor Florentí Gonzàlez, de Múrcia.

La projecció de les pel·lícules premiades al II TROFEO A.R.I.C. DE CINEMA AMATEUR i repartiment de premis tingué lloc el dimecres dia 24 de maig, a la nit, al Saló-Teatre de l'Acadèmia Catòlica. 

En el període 1963-71 també s'organitzaren els festivals de cinema infantil en sessions matinals. En la 1ª edició col.laborà l'Acadèmia Catòlica i tingué un inici molt positiu, tant que es pensà en fer-les quinzenalment, però malgrat l'interès per formar artísticament els escolars, les sessions no progressaren com altres iniciatives de l'agrupació. El 1966, del 8 febrer al 5 març van fer la «I Setmana de Cinema Infantil» als col·legis de Ripoll i Campdevànol, i I Curset per Monitors de cinema infantil.

Malgrat l'enorme quantitat de films projectats, algunes subtitulades, i la resposta satisfactòria del públic, el Cine-club patí problemes econòmics i d'espai (no tenien un local exclusiu), a més es feia difícil desplaçar presentadors coneguts a la vila i no comptava amb gaire personal disposat a col.laborar amb el Cine-club. Davant de tots aquests obstacles, els membre del Cine-club veien perillar el seu futur.

Altres activitats que van promoure foren les sessions per als alumnes de formació cinematogràfica, impartides per professors de literatura i per integrants del Cine-club.  

De totes les seccions de l'entitat, l'única que es va resistir a morir va ser el Cine-Club, que, a partir del 1978 s'erigí com a únic testimoni de l'agrupació organitzant les "12 Hores del Cinema de Terror" molt ben acollides pel públic. La temporada 1975-76 va ser de les darreres en què hi hagué un alt índex d'assistència a les projeccions.

Aquest any 1975 es va fer la trobada de cine-clubs de les comarques gironines i com a conseqüència, es celebra a Ripoll les sessions de cinema dins el cicle Per la llibertat d'expressió, emeses el mes d'abril de 1976.

A més, es comença la col.laboració del Cine-club a la revista A les valls del Ter i del Freser, mitjançant el comentari de les pel.lícules que s'havien de projectar durant el cap de setmana als cinemes de la comarca.Les jornades intensives de cinema tingueren molta acceptació. Les primeres van ser "8 Hores de Cinema de terror" i el "Primer Match de Cine d'humor" (12 de juny de 1976).

Al teatre de l'Escola Salesiana es passaren:

El mesías salvaje
The Boy Harold i Maude El astrágalo Dime que me amas, Junie Moon La década prodigiosa
La vallée
The boy-friend

Frenesí d'Alfred Hitchcock

Cine-Fòrum: Dia 21 novembre de 1975

Los herederos de la tierra
Un tranvía llamado deseo
Johnny cogió su fusil
Un sabor a miel  
The pirata
L'invitation
La huída
Cantando bajo la lluvia 
Tal como éramos
La huella
Una gota de sangre para morir amando
Repulsión
Corazón solitario
Barbarella
Cowboy de medianoche


hh

El Primer Match de Cinema d'Humor es va fer el 12 de juny de 1976. Es projectaren pel.lícules de Buster Keaton, "el Pamplinas" i de Woody Allen: -La ley de la hospitalidad, -Toma el dinero y corre, -El héroe del río-Sueños del seductor  -El maquinista de la General. Tingueren força èxit. 

La temporada 1976-77 els socis van poder escollir per primer cop els films que volien veure. Van passar pel.lícules estrenades el curs anterior a Barcelona. Al marge de les pel.lícules projectades setmanalment, es va fer el Festival Saura, que no tingué gaire èxit. Era una mostra del poc interès pel cinema autèntic, la gent es limitava a veure pel.lícules, sense cap més pretensió. La Primera Setmana de Cinema Infantil també fou decepcionant. No interessa el cinema com a fenomen cultural i educatiu. El cinema és simplement un lloc per a passar-hi la tarda, amb els nens.Entre altres pel.lícules que es van poder veure aquesta temporada 76-77,  podem citar:    

-Cuerno de cabra -Muerte en Venecia, -Easy Rider, -Lo importante es amar, -Blanche, -Rey patria -Woodstock, -La carcoma i al Festival Saura: La madriguera, El jardín de las delicias.  

A la Primera setmana de Cinema Infantil: El mago de Oz, Fantomas, La amenaza de Andrómeda, Mi amigo Flipper, Galileo, Mi hermana, mi amor, Amarcord, Una señorita rebelde, Como un torrente.

llllenrere

La manca de diners per la manca de socis impossibilità la realització del Segon cicle del cinema d'Humor. Les fonts d'ingressos eren els cursos, a més de les quotes dels socis fixos i temporals i el cinema del terror. Les despeses més importants provenien del lloguer de pel.lícules, del teatre i la impressió de cartells i butlletins.

A la temporada 1978-79 es féu la lª Mostra del Cinema Espanyol. Es van veure 6 films. Es considerà que era un "cinema seriós, important, decidit i valent, que s'ha filmat a Espanya sense por i sense traves". La resposta del públic va ser positiva. Es continua fent, mentrestant, les 8 hores del cinema del terror a l'Escola Salesiana i les projeccions setmanals a l'Ideal.Els films de la 1ª Mostra del Cinema espanyol foren:

-Bilbao (emesa el dijous 23 de novembre a les 9 de la nit i el dissabte 25 a la mateixa hora),

-La portentosa vida del Padre Vicente (emesa el dijous 23 a les 10.30 i el dissabte 25 a les 7 ),

-Alicia en la España de las maravillas (pel dijous 24 a les 9 de la nit), A un dios desconocido (el divendres 24 a les 10.30), Camada negra (el dissabte 25 a les 5.30) i 

-¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? (dissabte 25 a les 10.30 nit), totes al Cine Condal.

Algunes de les projeccions setmanals foren:

Maîtresse El silencio El Harem Esta tierra es mi tierra Teorema Lenny Morir en Madrid
Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y no se atrevía a  preguntar
Que empiece la fiesta  Stroszek
Tigres de papel
Sección especial 
Derzu Uzala
La clase obrera va al paraíso

La temporada 1979-80 es caracteritzà per un descens continuat del públic. La situació ja era greu. El cinema-art, poc comercial, no interessava, el públic estava descontent per la poca qualitat d'alguns films i va perdre el bon costum d'anar al Cine-club. Degut a la limitació en la contractació de les pel.lícules, amb la pel.lícula de renom anava, en un mateix lot, pel.lícules de dubtosa qualitat. Només podien recórrer a distribuïdores comercials que no treballessin amb altres exhibidors de Ripoll o Campdevànol. A partir de 1982, moment en què entra en funcionament enl nou Molina, la possibilitat de projectar pel.lícules es veu encara més reduïda, perquè el Molina lloga els films de les distribuïdores que no abasten les altres sales.

La televisió, l'ús del video domèstic i la manca d'un local públic exclusiu per a les sessions del club foren altres factors que contribuïren al cessament de les activitats del Cine-.club. De fet, ja en la Circular als socis n, 2 del Gener de 1977 sorgí el dubte sobre la continuïtat de l’ARIC perquè les circumstàncies polítiques han canviat:

« QUÈ EN FAREM DE L'ARIC?

Degut a les circunmstàncles polítiques dels anys passats, l'ARIC ha estat una més de les moltes Entitats que en el nostre País han servit per a mantenir i expressar inquietuts populars, que eren sistemàticament marginades-pel sistema imperant.Els temps han canviat, desplaçant 1'interès de moltes persones inquietes que col.laboraven amb la nostra Entitat, vers mitjans més directes de servei a la Comunitat.Al llarg dels 12 anys de vida de l'ARIC, s'han arrelat alguns grups, ja amb personalitat prbpia» com són: Cine-Club, Nostre Lloc, Català a a l’escola,Teatre infantil... Fora de l’acció d'aquests grups ens preguntem Encara interessa l'ARIC? Qui se sent atret a treballar en una entitat cultural? Pot tenir l'ARIC una nova orientació? Pel que fa a l’activitat del cine-club en concret, la situació és molt delicada i podem percebre en les paraules de la Junta que estan dolguts per la manca d’interès de la gent:“A l'inici del curs es va demanar la quantitat de 150 socis, per tal d'arrencar amb certa seguretat. Doncs bé, estem molt lluny d'aquest nombre. Què vol dir això? Doncs senzillament, que no hi ha consciència de Cine-Club. Que per a molts dels assistents a les sessions, aquestes no s6n res més que pel·lícules, de més o menys interès, que pagaran per veure-les, si els interessa, i es quedaran tan tranquils, si no. Molts dels assistents no copsen, o no volen copsar que un Cine-Club no és això i que aquesta política sols serveix per encarir les programacions, al no poder comptar amb uns presupostoa fitxes.I el bó del cas, és que es queixaran de que és car anar al Cine-Club, quan en són força responsables de que sigui així.” (…) Com atenuant es pot esgrimir que, de cara a l'hivern, el local no reuneix les condicions més adequades. Però és que no en tenim cap més!” (…) Els guanys de les 8 hores de Terror, s'els varen menjar els cicles "Saura" i "Cinema Infantil i Juvenil". En el cas del "Cicle Saura" la decepció ha estat molt forta (…) El "Cicle de Cinema Infantil i Juvenil" no ha sigut menys problemàtic (…) El que passa es que 40 anys d'idiotesa han esmorteït l'interès per la cultura i l'educació. No interessa el cinema com fenomen cultural i educatiu, sinó com a guarderia. Francament desanimador!!” http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/aric/1977/19770101.pdf .

Pel que fa a les despeses, a l’any 1966 les activitats cinematogràfiques van suposar un cost de 28.334 de les antigues pts., al 1967 les Sessions de Cine Fòrum i documental van costar 14.181'21 pts. i  el Concurs i les sessions de Cine Amateur 10.981'67 pts.

En els comptes de l’any 1968 consta que els ingressos per les activitats de Cine Fòrum i  Cine Amateur varen ser respectivament de 24.681 i 24.700 pts. mentre que les despeses corresponents foren de 47.301'6225.974, per tant superiors.

A l’estat de comptes de 1967-68 per les entrades al Cine Fòrum i Cine Amateur i Documental ingressen 15.185  i 30.290 respectivament, mentre que les despeses corresponents són un altre cop superiors. 29.074 i 35.039. El 1970 els ingressos per Cine Fòrum van ser de 16.925 pts.mentre que les despeses pel mateix concepte foren de 28.076 Ptes.

Al 1971, els ingressos pel Cine Fòrum són de 6.455pts. i les despeses, pel Cine-fòrum (de gener a l'agost) són de 12.000 pts. i les despeses: pel Cine-Club ARIC (subvenció inicial, setembre) 5.000A l’any 1972-73 les despeses del cine-club han estat de 14.505 pts.

En la circular del juliol de 1974 es qüestiona la continuïtat del cine-club per motius econòmics i es posa com a condició tenir cent associats.“La questió és molt clara: no tenim el nombre de socis necessaris que permetin, a la Junta, planificar la programació de l'any amb garantia i equilibri, sinó que tenim de fer-ho a matadegolla d'acord amb les possibilitats de cada moment, amb el perill que representa programar amb optimisme i després que la realitat no respongui a lo programat. Això tampoc permet donar als socis actuals una seguretat de que hi haurà continuitat. Tot això i més, ha fet que en el present curs, la Junta hem estat pendents de l'economia amb detriment de la programació». Com que la qüestió econòmica ens sembla que ha d'ésser una qüestió secundària pel nostre Club, ens hem fixat la fita de que la pròxima temporada només podrem arrancar-la amb garantia de continuitat, si disposem d'un mínim de 100 associats.” http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/aric/1974/19740701.pdf.

La darrera temporada 1979-80 va emetre fins el març:  -Inserts,  -Estado de sitio, -El imperio de la pasión  -Mamá sangrienta,  -Vicios privados, públicas virtudes Durant la II Mostra del Cinema Espanyol:
 -Serenata a la luz de la luna -Caniche -Ensalada Baudelaire -7 días de enero -Tres en raya -Ocaña, retrat intermitent.En el nº 72 de dita revista trobem una breu història del cine-club: “El Cine-Club ARIC, que es va constituir oficialment el 26 de maig de 1971 , va néixer de la necessitat de donar continuïtat i un caire més cinematogràfic a les sessions de Cine-Fòrum - que l'Agrupació Ripollesa d'Iniciatives Culturals havia iniciat a la primera meitat dels anys seixanta. La inauguració oficial es va realitzar el 24 de setembre de1971, amb la pel·licula EL SUBMARINO AMARILLO, en el Cine Ideal, i durant el primer any es programaren vint-i-set títols. AI curs 72-73 per tal d'abaratir despeses, i per evitar problemes als espectadors puix que el material de 16 mm. es feia a la Sala d'Audiovisuals del Col·legi Salesià, les sessions de 35 mm. es traslladen al cine-teatre del mateixcolleqi , on s'hi mantenen fins el curs77-78, en aquest temps ja es programen tres sessions mensuals. En aquest curs es retorna al Cine Ideal, ja que les condicions del cine teatre Salesià eren molt precàries.

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198001/19800119,0070.pdf.

Algunes pel·lícules han estat projectades en més d’una sessió: La Naranja Mecánica, Tommv, El Decameron, Portero de noche, Conocimiento carnal, Mujeres Enamoradas i Cuentos Inmorales, per conseguir una major comercialització.

 

CINE-CLUB A.R.I.C.


ULTIMES SESSIONS DEL CURS 77-78
DIVENDRES 26 de maig: "CARA A CARA" d'lgmar Bergman
DIVENDRES 2 de juny: "SECRETS" (Juegos últimos)


Dels dies 7 a 1'11 de Juny :


"CUENTOS INMORALES" (5)

De Borowzic, amb Paloma Picasso.


PRESENTADA A RIPOLL CONJUNTAMENT AMB L'EXHIBICIO A PLE EXI T A
BARCELONA. EL PRIMER FILM "S" PRESENTAT PER EL CINE-CLUB , PER
CONSIDERAR-LO COM UNA OBRA MAESTRA DE L'EROTISME I DE LA BELLESA
SENSUAL, EN LES ANTIPODES DELS FILMS PSEUDO-PORNOS CORRENTMENT
PRESENTATS.


TOTES LES SESIONS AL


CINEMA IDEAL DE RIPOLL, 10 nit

A l'hivern de 1978 s'emeten en el Condal, en l'Ideal i Juvenil Salesià un recull de pel·lícules ofertes en els Festivals juvenils d'anys anteriors:: veure la programació en El Ripollès nº 45:

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/197812/19781223,0044.pdf

Alerta roja: Neptuno hundido

Ha nacido una estrella

7 espartanos

Cinderella

Éxodo

Los picarones

Los invencibles

El clan de los Dobermann

El hundimiento del Japón

Los caballeros de la mesa cuadrada

El furor del dragón

Los caraduras

 

Licencia para matar

Los rescatadores

La india en llamas

Más fuerte, muchachos

La máscara de hierro

El último pistolero

Mi bello legionario

Tarzán contra los mercaderes de esclavos

La pantera rosa

El escarabajo más loco del mundo

El rey de karate

La temporada 1979-80 desapareix la programació estable i regular. Des d'aleshores el Cine-club organitzà sessions de cinema, amb poca assistència del públic, tret de les 12 Hores de Cinema de terror, la Tercera Mostra del cinema Espanyol, la segona edició de les 8 hores del Cinema d'humor i les 6 hores de Dibuixos animats. “LES 8 HORES DE CINEMA DE TERROREl proppassat di ssabte dia 15 de desembre, se celebraren al t eatre de les escoles salesianes de Ripoll les -8 hores de ci nema de terror- Com ja és habitual en la celebració d'aquest ci cle , la sala s'ornplí de gom agom. i dins d'un ambient molt apropiat. Perquè tant la decoració com la vestimenta delsorganitzadors (Cine Club A.R .I.C.) estigué molt encertada. Tot i que no tants com fa dos anys. també es van poder comptar alguns desmais deguts potser a la calor de l'ambient o potser el mateix terror.... tot i així la gent aguantà fin s acabar la darrera pel·lícula, que fou passa des les tres de la matinada. Una marathon de cinema que no es fa pas gens di fícil d'aguantar.” (El Ripollés Any 4 / No 71, 5 de gener de 1980) http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198001/19800105,0069.pdf.

Pel que fa al cine-club, ja agonitza: És el que l’article “Tanca el Cine-Club? ens dóna a entendre.

Ja havíem parlat dels problemes econòmics per la manca de socis.“Això es diu . El Cine Club replega veles, A mig curs, la Junta ha hagut de decidir suspendre les sessions setmanals. L'eufòria econòmica de les 8 Hores de Terror .. han servit només per eixugar les deutes de lesquinze primeres sessions del curs. Perquè una cosa és certa: no hi ha gent. 1 no es poden mantenir sessions amb quaranta persones (amb films que han estat mesos a Barcelona, com .¿Por qué no? , -Tiempo de ghetto  o •The Ritz-) perdent-hi dotze mil pessetes cada setmana. Després de cinc anys de mantenir-se com una de les activitats més sòlides i coherents en el camp cultural, el Cine Club es retira a port.Què ha passat? Per què tot aquest seguit de gent que recolzava el Cine Club ha deixat de fer-ho? Ja no està de moda el Cine Club?La programació és dolenta? Passem també del cinema compromès? Tot això cal analitzar-ho en profunditat, Ripoll va perdent tot allò que els feia ser un xic més: La Lira, el Cine Club, l'A.R .I.C. , les sardanes. Ara hi ha la Comissió de Festes (fins que també passi de moda?) . Poc a poc, tancats a casa davant la televisió, ens adonarem que a Ripoll s'hi ha ensenyorit l'abandonament. I tots cantarem baixet-baixet una lloança perduda a la Senyoreta Tristesa. (…) encara ens quedarà l 'oportunitat de veure Viridiana - de Buñuel, «Liztomania» de Ken Russell, «¿Ché? » de Polanski, «El restaurante de Alícia » de Arthur Penn. «El rito» de Bergman, i  “Ostia” de Passolini. I, si hi ha sort , hi ha el compromís de mantenir els tres festivals anuals (Cinema Espanyol , Terror i Humor)” http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198001/19800105,0069.pdf.

En el mateix número de El Ripollés, la crítica de Viridiana que es fa en el Ideal dins el cine-club..I en el número següent: En l’entrevista a dos membres de la Junta, en Jaume Camps (que ha estat el Director del Cine-Club des de la sevafundació) i l'Elisa Deulonder (membre de la Junta al llarg dels darrers 6 anys) s’analitzen les causes de la crisi del cine-club: Llegim un fragment“

R: La gent diu que feu pel·lícules que costen d'entendre o que són pesades...

E. D.: És cert que les pel·lícules del Cine Club no són tan fàcils com les que es poden veure el diumenge a la tarda als altres cinemes o un dissabte a la nit per T.V. Però no és veritat que totes les pel·lícules que programem siguin difícils ni avorrides...

J. C.: Jo diria que fins i tot hem anat cada vegada programant films més comercials, més entenedores. Recordo que fa uns anys anar al Cine Club era veure pel·lícules indexifrables (era el temps de “Persona”, de “La Aventura”- o de “Blow up”) Ara fem coses molt més fàcils d'entendre con “Inserts”, “Mama sangrienta” o fins i to.”The Ritz”. I són peHícules molt actuals, tot iust tretes de les cartelleres de Barcelona, algunes d'elles estrenades a cinemes tan populars com el Comèdia o el Moratin amb llargues permanències en pantalla.

R: Potser aquesta caiguda en el cinema més comercial ha ocasionat la retirada del públic culturalista,' un 'Públic pel qui anar a Cine Club quedava bé, ..fardava», per entendre'ns...

J. C.: Mira, jo no sé si això oue dius és cert o no. Però el públic de Ripoll és imprevisible . Nosaltres a l 'escollir un film tenim com a referència l'èxit de l'estrena a Barcelona.Abans de fer-los els anem a veure plegats els de la Junta, els discutim, mirem d'esbrinar si seran o no ben acollits pel públic de Ripoll. Escollim sobretot films que des del punt de vista ideològic o cinernatogràfic ens semblen dignes, de qualitat, diferents dels  purament comercials. Que facin pensar per un motiu o un altre...”Al final de l’entrevista  hom diu que “Ara, aquesta institució trontolla i el seus afeccionats restem en perill de quedar-nos sense una alternativa diferent a la programació comercial de la comarca, en les nostres mans està que així sigui o no. Però no oblidem que de les gairebé tres-centes pel·lícules projectades pel Cine-Club molt poques haurien arribat a fer-se als nostres indrets”(El Ripollès, Any 4 / Nº 72 19 de  gener de 1980) http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198001/19800119,0070.pdf.

Des del gener de 1980 el Cine-Club ARIC ha ofert en el cine Ideal aquests films els divendres: 11 de gener VIRIDIANA de Luis Buñuel; Divendres, dia 25, 10 nit Sessió única: "L1SZTOMANIA. (C) de Ken Russel; l8 febrer, 10 nit «EL RESTAURANTE DE ALICIA» d'Arthur Penn amb Arlo Guthrie, comentades en els espais de crítica de cinema de El Ripollès, 7 de març CHE? de Polansky; pel 21 de març es programa una pel·lícula qualificada amb tres estrelles de molt bona pel crític de la revista El Ripollès: « El rito » de Bergman.

Dies 26, 27 i 28 de març 1." FESTIVAL DE CINEMA D'ART I ASSAIG“Els propers dies 26, 27 i 28 de maig, el Cine-Club tornarà a acaparar l'atenció de tota l'afecció cinematogràfica de la Comarca, com ho va fer els dies de la Mostra de Cinema Espanyol o el de les 8 Hores de Cinemade Terror. Són programacions intensives que trenquen la monotonia de les nits ripolleses, que donen un to de festival cultural ben diferent de la resta d'activitat cinematogràfiques.Si més no per aquests festivals ef Cine-Club no hauria de morir mai.Aquesta vegada la idea és valenta i arriscada.Ni més ni menys que sis films d'Art i Assaig, en versió original (a excepció d'un) , i tots ells tan dificils com apassionants.No és una programació amb concessions a la galeria. S'ha volgut fer un Festival de volada, compromès, de qualitat intel·lectual i de ressonància internacional. Aquesta és la selecció: Per al  26 de març al Comtal: “THEMROC”(França) de Claude Faraldo, ”ADIOS AL MACHO”(Itàlia) de Marco Ferreri

Per al 27 de març al Comtal: “SWEET MOVIE" (Iugoslàvia·França) de Dusan Macavejev“PICNIC EN HANGING ROCK” (Austràlia)

Per al 28 de març al Comtal:"WET DREAMS” (Somnis humits).. (Alemanya-Holanda) per un col·lectiu de directors.« VILLA PARAISO »(Suècia) de Gunnel Lindblon.Amb aquests films es tanca la temporada del cine-club del 79-80.En El Ripollès nº 76 trobareu una sinopsis de cadascuna de les pel·lícules.

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198003/19800315,0074.pdf.

Al nº 95 del Ripollès del desembre del 1980 s’anuncia la programació de “10 Hores de Cinema de Terror 1980”:  Es  comenten les pel·lícules que es projectaran, però més tard hi ha canvis i definitivament  i són projectades, el 20 de desembre al teatre salesià, les següents:

-”NUEVA YORK BAJO EL TERROR DE LOS ZOMBI” : En la línia de «La noche de los muertos vivlentes» o de -Zornbie». Aquest és un film en el que el terror és abundós des de la prima a l'últirna seqüència.

-LA LLUVIA DEL DIABLO de Robert Fuest.-LA NIÑA de Robert Voskanian.

- HUMANOIDES DEL ABISMO de Barbara Peters, Jimmy T. Murakami.LAS COLlNAS TIENEN OJOS»: El director, Wes Carven, és el mateix que l'any passat ens oferí  “La última casa a la izqulerda”, d'angoixadora memòria.

-.LA NOCHE DE HALLOWEEN.: Segons la majoria de les crítiques, es tracta d'un dels millors films de terror dels darrers anys. Dirigida per John Carpenter amb elegància i bon gust, fuig de la violència gratuïta per utilitzar amb encert la suggerència, el misteri i la imaginació, aconseguint un ambient d'extraordinària seducció.

“Efectivament, degut a les dificultats sorgides amb la casa distribuïdora dels films ·”NOSFERATU” i “.ALIEN”, que ens retirà la contractació pocs dies abans de les .10 Hores -, aquesta Junta es veia amb la impossibilitat de poder contractar pellícules dignes que poguessin substituir-les . En aquesta situació, vàrem acudir al Sr. Viñas qui, desinteressadament, ens oferí qualsevol dels films que ell tenia contractatsper a poder completar la nostra programació i no haver de suspendre les « 10 Hores-, a més a més d'encarregar-se personal ment de realitzar els tràmits davant de les distribuïda- , res, facil·litar-nos la propaganda i cedir-nos l'estrena del film “HUMANOIDES DEL ABISMO“ (nº 96 EL RIPOLLÈS)

Programació i comentaris crítics extrets de: http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198012/19801206,0092.pdf i http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198012/19801220,0093.pdf

V. EL CINEMA DES DELS ANYS 80enrere

La dècada comença amb el cinema comercial nord-americà de baixa qualitat al Cinema Comtal i un cine-club ARIC en decadència que es veurà obligat a tancar. Fixeu-vos el que es diu en l’article “Quan els afeccionats al cinemase'n van a jugar al parxís” en El Ripollès nº 73 del febrer de 1980: “Avui a Barcelona s'estrenen les novetats mundials al mateix temps , o fins i tot abans, que a París o a Londres, i va de bo. Avui sí podemdir que la censura ja no fa de les seves, que estem al dia i que ho veiem tot. Però, i al Ripollès? (…) Anar a Barcelona sembla, avui, a Perpinyà o a Ceret fa alguns anys, i no per veure el cine porno, precisament. I què ens ofereixen mentrestrant els exhibidors del Ripollès?Una altra Emmanuelie (i van ... I. «Un domingo con Sergio» (ves a saber què és aíxò" ) , «El oro de Mckenna- (una gloriosa reestrena de fa deu anys) , «Call giri» (sa tial!) , «El halcón neqro» (deu ser d'aquellesque vèiem quan érem petits ... l , «Jo, Papa!(Jo, que ja fa tres temporades que està estrenada!). No. Així els cinemes es buidarani no serà per culpa dels espectadors.”Quina solució proposa l’articulista? “Cal imaginació, Fa falta una nova política de programació, un canvi de distribuïdores, una girada de mig a mig quant a la mentalitat dels nostres empresaris. Cal estar al dia ,conèixer què es fa a Barcelona; saber què vol la gent, ara : avui i aquí. I engegar a fer punyetes aquelles distribuïdores que prenen el pèl a la gent encolomant dues-centes trenta-set pel·lícules per deixar-te passar “La guerra de las Galaxias”. Cal, en resum, entendre un xic de cine i tenir la valentia d'oferir als espectadors la nova imatge del nou cine. Si no és així, sense valentia, imaginació i renovació, ja ho hem dit: el parxís” http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198002/19800202,0071.pdf

La programació a què es refereix és aquesta:Cine Comtal: Dies 2, 3 i 4 “La gran escapada”. “Un detective barato.”Dies 7 i 8 Emanuelle i “El Imperio de las Pasiones”.(Augg!). “El rifle” i “La Biblia”Dies 9, 10 i 11 “Muerte en el Nilo”. “El Carnaval de las águilas.”Cine Ideal. Dia 2, nit i 3, tarda Espermula» (C) (Augg!). “El cura casado.2Dia 9, Nit 10, Tarda  “Emanuelle” i “El Imperio de las pasiones" (Augg!) Augg! Vol dir millor no veure-la.Dies 5 i 6 “Las chicas del pom-pom”, “Tren especial para Hitler.”Dies 11, 12, 13 i 14: El placer de las damas. Los eróticos juegos de laburguesia. “El rifle” i “La Biblia”.Donada la baixa qualitat de les programacions, del 1980 i següents només esmentarem els films més destacats.- “Perros callejeros” que mereix aquest comentari: “No és el tipus de cine més adequat per a pacificar l'ambient, però està fet amb gràcia i cal reconèixer que en De la Loma sap el que vol. Si us va agradar la primera part, aquí teniu la continuació.”La chica del adiós » és un bon film italià sobre les relacions d'un home ja envellit i d'una noia jove i atractiva. Un film fet amb dignitat i amb molts bons apunts sobre el comportament humà.”

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198003/19800315,0074.pdf

-Hair.Del 28 al 31 de març i 1 d’abril al Comtal.“De «Hair» se 'n hauria de parlar llargament, i ho farem amb més detall arrel de la seva estrena a Ripoll. Ara només dir que”Hair” el film, té ben poc a veure amb . Hair »l'obra de teatre, perquè si bé aquesta última fou un model universal d'obra inquieta, jove i innovadora, tant a nivell de llenguatge com de contingut ideològic (siguent la declaracióartística del fenomen “hippy”. La pel·lícula ha perdut tota la seva força, Ni  hippies  ni innovacions, ni joventut. • Hair- el film és només una bonica i àgil pel·lícula musical caricatura d'ella mateixa, Han passat molts anys i no en queda res de l'enèrgic xoc sentimental que la joventut de “Hair”teatre llençaven a la cara de la burgesia capitalista. Els americans, com sempre, s'aprofiten dels seus propis valors i els bescanvien en productes a comercialitzar. » http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198001/19800105,0069.pdf

-“Manhattan” de Woody Allen. Dies 5 i 6 d’abril de 1980.-Una de les millors fou “Apocalipsis Now“ el 26, 27 i 28 d’abril de 1980 al Comtal:“Arriba a Ripoll un dels films més importants dels últims anys. Important no tan sols pel fet d'ésser una veritable obra mestra de tècnica i de valors estrictament cinematogràfiques, sinó important sobretot per tractar molt a fons un tema fonamental en la nostra civilització violenta: l'horror de la guerra.Cal dir, abans de qualsevol altra cosa això: “Apocalipsis Now” és un film sobre l'horror. Francis Ford Coppola, el celebèrrim director de “EI Padrino”, ha volgut deixar molt clar que la guerra, la violència i la mort d'un poble no tenen justificacions morals, i careixen de qualsevol valor humà….” (El Ripollès nº 79, 26 d’Abril del 1980)

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198004/19800426,0077.pdf

-“Campeón” dies 9, 10 i 11 de maig de 1980, “Vet aquí un film del qual tothom en parla. En poc temps ens han arribat aRipoll tres films veritablement hits d'aquesta temporada (aquest, « Manhattan“i ”Apocalipsi Now” ). D'això, ens n'hem d'alegrar veritablement. Encara que a vegades, com en el cas de “Campeón”, la cosa vagi d'aixecada de samarreta…” (http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198005/19800510,0078.pdf)

Dies 12, 13 i 14 de maig  “Asesinato por decreto”. * i Dies 15 i 16 « Chinatown .. * (una estrella: bona)Dies 14, 15 i 16  de juny “la clase de Miss Mac Mitchel” *Dies 9, la, 11, 12, 13 i 14 de juliol “La fuga de Alcatraz”. *Dies 24 i 25 de juliol, nit “El Casanova” **“EL FILM DE LA SETMANA EL CASANOVA, DE FELLINI

Oui esperi que amb aquesta pellícula podrà conèixer millor la història,i la vida, d'aquest aventurer i escriptor venecià anomenat Giacomo Casanova (Venècia 1725 - Dux 1798), famós per la varietat de les seves aventures amoroses, sortirà decebut de la seva projecció puix que Fellini en cap moment no ens ofereix la visió d'un home típic de la il·lustració setcentista, epicuri i racionalista que fou en Casanova; a diferència d'en Luigi Comincini qui, en -Infancla. vocación y primeras experiencias de Giacomo Casanova, veneciano», en donava una reproducció costumbrista de l'època, Fellini posa en dansa la imaginació i el tema Casanova és un pretext per muntar un espectacle meitat psicoanalitic meitat circense .” (El Ripollès nº 85) http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198007/19800719,0083.pdf

-De totes les pel·lícules que van projectar-se al Comtal a l’agost de 1980, en destaquem solament “El Dorado” qualificada amb una estrella. (Setmana del 12 al 18)-Al Setembre: Dies 13, 14 i 15 ”Mama cumple cien años”. **i Dies 20, 21 i 22 ”Sindrome de China» *

-A l’octubre de 1980: Dies 17, 18, 19 i 20 " La muchacha de la bragas de oro» ** i ·Treinta v nueve escalones. * “Per un cantó hi tenim LA MUCHACHA DE LAS BRAGAS DE ORO,d'en Vicente Aranda. Una pelllcula basada en l 'obra homònima d'en Mar sé, que va guanyar el premi Planeta 1978. a la qual segueix punt per punt, però donant-li un tractament eminentmentcinematogràfic . El film és una evocaciódesenganyada d'un ex-cronista oficial del règim que recorda les coses i els fets com haurien hagut de ser, com li hauriaagradat que fo ssin , i no com realment van ser , constitu int-se en una crònica gens gloriosa del franquisme ofi cial. Per altra banda tenim 39 ESCALONES de Don Sharp. Un film que és la segona, o tercera, ver si ó de la que l 'any 1935 va fer en Hitchcock però que té la gran virtut i habilitat de no voler copiar-la descaradament, sinó que , cenyint-se molt més a la novela orig inal pretén donar-li més verosimi l itud, deixant una mica de cantó el “suspense” per endincar-se molt més en la trama policíaca..” (El Ripollès nº 91) http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198010/19801011,0088.pdf

-A l’octubre: Dies 25, 26 i 27.”Yanouis” *i Dies 30 i 31 novembre“10 La mujer perfecta”. **-Al novembre: Dies 28, 29, 30 i 1 desembre “Drácula” **-Al desembre. Dies 6,7 i 8 “El libro de la selva”· **Les pel·lícules més interessants i dignes de menció projectades el 1981 són :-Al gener : Dies 10, 11 i 12.”Viernes 13”. * “El desafio de las águilas.” *, Dies 17, 18 i 19.”Lobos marinos”  *, Dies 24, 25 i 26 Lo que el viento se llevó. **“El rodatge de ”Lo que el viento se llevó” va ésser difícil i bastant accidentat. Es va tenir que interrumprer en vàries ocasions per dificultats econòmiques, el film va passar per mans de tres directors (un d'ells el famós Sam Wood) , però finalment el cartell posà: Dirigida per Victor Fleming, que és el qui acabà el rodatge.” http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198101/19810117,0095.pdf

Dies 30, 31 de gener i 1, 2 í 3 de febrer “BEN·HUR” *, Dies 7, 8 i 9 de febrer“Rescate en el mar del Norte”, Dies 14, 15 de febrer.”STAR TRECK. ** i   “Mi querida com1sario. *.-Més films al febrer: Dies 20 i 21, nit , 22 i 23 febrer ”Camino del sur” * i Dies 27 ,28 de febrer i l , 2 de març “Las incorregibles albóndigas”. *-Al març: Dies 27, 28, 29 (n it) i 30 “Los hijos del capitan Gran”. * i “Terror en Amityville”. *-A l’abril: al Cine CondaI, com sempre, dies 23, 24 i 25, tarda « Made in Usa.. * “Comenzar de nuevo” *, Dies 25, nit , 26 i 27 “La batalla de las ardenas” .”Stardus Memories”. **-Al maig, Dies 7, 8, 10 i 11·SUPERMAN Il. *-Al juny: Dies 4, 5, 6 i 7, tarda «El sabor del odio" *Dies 7, nit, i 8, tarda i nit “El graduado”. **, Dies 17 nit i 18 tarda i nit " Forajidos de leyenda " **,  dies 19 nit , 20 nit, 21 tarda i nit i 22 nit. "L'home elefant". ** i dies 23. 24 i 25 “I como Icario. ** i ”El abismo negro· *Sobre L’home elefant hom diu: “Aquest, és un d'aquells films que no s'obliden fàcilment, és un film sorprenent, tràgic i tendre al mateix temps. és una història real , la història d'un home marginat, apartat de la societat, tractat com un animal , perquè tenia la cara deformada. Inclús s'aprofiten d'ell per exhibir-lo en un circ com si fos un monstre. Però a dins té un sentiment, és intel·ligent, però està sol en un món que li és hostil, que no l'accepta. » (El Ripollès, nº109)-Al juliol: Dies 11. 12 i 13 “Cazador a sueldo”*

-A l’agost. Dies, 31 de juliol i l , 2 i 3 d'agost “Cuba”. * i “Bienvenido Mr. Chance·***Dies 7, 8, 9 i 10 “El rabino i el pistolero” i “Urban Cow·Boy” *“.CUBA., és un bon film d'acció ambientat a la Cuba del temps de la revolució de Fidel Castro. l'extraordinària Bienvenido Mr.Chance., la pòstuma i genial lnterpretació de Peter Sellers. en un gran film sense desperdici. la discreta però acceptable • Urban Cow-Boy., amb un conegut de tots : John Travolta.•”

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198108/19810801,0109.pdf

-Al setembre: Dies 10, 11 i 12, tarda • La dama y el vagabundo. **Dies 12, nit, 13 i 14 Pequeño romance. *Dies 18, 19, 20 i 21 “La isla”. *

-A l’octubre: Dies 8, 9, 10 i 11/10 "Vestlda para matar" ** Die s 15, 16, 17 i 18 " El crack" **.

Al  Cine Ideal Dies 16, 17 í 18 "El exterminador"" *Dies 22, 23, 24 i 25/10 Agatha. **, Tabú * (S) Dies 29, 30 i 31/10 i 1 /11  "Grupo salvaje". ** (S).

Cine Condal Dies 23, 24, 25 i 26/10."Los perros de la guerra". *

-Al desembre: Cine Condal  Dies 4. 5, 6 i 7 /12 "Los diez mandamientos" **Dies 18, 19, 20 i 21   "El divorcio que viene". *Dies 23 i 25."La huida". ** .Dia 26 "Espartaco". **. Dies 27 i 28 " Los aristogatos"* i "Flash Gordon" *.

Cine Ideal Dies 3, 4, 5 i 6/12 ·"El solterón domado". Dies 17, 18, 19 i 20 ".La chicharra". *Dies 23 i 25 "Flash Gordon". *Dia 26 "Espartaco" **.

Al gener de 1982, al  Cine Condal Dies 15, 16, 17 i 18"Al final de la escalera". ** i Cavernícola. * Dies 22, 23, 24 i 25/01 "La jaula de las locas". ** Dies 29, 30. 31/01 i 1 febrer"El cartero llama siempre dos veces". ** . Dies 5, 6, 7 i 8 /02 "Mogambo"*.

Ideal Dies 14, 16 i 17 "Providence". ** i "Adiós Africa" **, dies 28, 29, 30 i 31/01 "El violinista en el tejado" . *Dies 4, 5, 6 i 7 /02 "West Side Story". **

Condal: dies 26, 27 i 28 /02 i 1 de març ".Atmósfera cero." ** i ."Mi nuevo campeón". * Dies 5, 6, 7 i 8/03 Confesiones verdaderas."**"El barco de la muerte. * també al  cine Ideal "Excalibur. (versió catalana) **dies 23, 24, 25 i 26/04 "COMA" * Dies 29 i 30 «La Plaça del Diamant. **

Dia 1 de maig «La esfinge»  també al  cine Ideal* Dies 2 i 3 "Dedicatoria". * Dies 7. 9 i 10 de maig “Indians" **

"En busca del arca perdida". ** Dia 12 "En mil pedazos"* "Arthur, el soltero de oro **

Dies 21, 22, 23 i 24 de maig "Más fuerte muchachos" i  "El espejo roto" *

Dies 28, 29 i 30 de maig "La plaça del diamant” també al cine Ideal. Dies 4, S, 6 i 7 de juny ."El cielo puede esperar. ** "Bésame tonta". * Dies 11, 12, 13 i 14 "Locos de remate." **

Dies 23 i 24 de juny " Viaje al centro de la tierra· * Dies 25, 26, 27 i 28    "1997 : Rescate En New York. **Ideal.  

Dies 25, 26, 27 i 28/02 ".La galaxia del terror". ** dies 4, 5, 6 i 7 /03 "Las sandallas del pescador". ** Dies 6, 7, 9 i 10 de maig "En mil pedazos", * "Arthur, el soltero de oro **. Dies 8, 11 i 12 “Indians. ** i."En busca del arca perdida". **

Dies 27, 28, 29 i 30 "Marathon Mann" *Dies 3, 4, 5 i 6 juny “Siempre hay tiempo para amar”. *Dies 17, 18, 19 i 20 .”La fuga de Logan. **Condal Dies 2, 3, 4 i 5 de juliol .”Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores.”* “de l'equip de Monty Phyton , una disparatada i satírica versió del mite del rei Artur i els cavallers de la taula rodona. Aquesta va ésser la primera realització d'aquest grup de gent que sota el nom de Monthy Phyton ens tenen acostumats a un humor visceral i totalment desmadrat» (El Ripollès, nº 137, 03/07/1982)Ideal Dies 1, 2, 3 i 4 juliol “.La Venganza de Red Ryder.” *

A l’agost només funciona el Condal que projecta: Cine CondalDies 30 i 31 jul iol i 1-2 agost: “La espía que me amó”, “Furiosamente enamorada”, Dies 3 i 4: “Alto riesgo” , Dies 5 i 6 “Bullit”, “El profesor erótico”, Dies 7 8 i 9 “Montraker.”, i a la nit. Dies 10 i 11 Document al. I “El Cid”.. Dies 12 i 13 “El gran secreto.”, “Los invencibles”, Dies 14, 15 i 16 “.Vértigo en la pista”. I “Dónde estará mi niño”.Dies 17 i 18 “La locura americana”, “Escándalo en la residencia.”Dies 19 i 20 “Ultimo vuelo del Arca de Noé”. “Es peligroso casarse a los 60”. Dies 21, 22 I 23 “Perros callejeros” i “Ladrón”·

Al setembre,Condal  Dij, 9, Dv 10 i Dis. 11 “.EL Castañazo”, * “Campeón”. * Diumenge, 12 i Dilluns 13 “Levando anclas”. ** -La fórmula.” **

Des del 22 de Setembre també funciona el cine Molina. “Des de que es va inaugurar el nou cinema La Molina, els propietaris dels cinemesde Ripoll, es fan competència, però no de cine si no més bé de «petardos», Perquè s'ha de veure els rotllos que ens col·loquen cada setmana.Sembla mentida, que en un «cineme nou" amb les cintes que projecten i davant la crisi actual, no hagin tancat fa temps les portes.” (El Ripollès nº 147)

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198212/19821204,0142.pdf

Condal Dies 24, 25, 25 i 26 de setembre “Golpe audaz.” *

Ideal Dies 23, 24, 25 i 26 “McVicar (el enemigo público N.o 1-“ *

Cine La Molina · Dies 23 i 25 “El álamo” ** . Dies 25, nit, 26 i 27 “En busca del fuego”. **  “Cantando bajo la lluvia .” ***

Cine Condal Dies 5, 6, 7 i 8 novembre “El profesional”. *Molina: 19 de novembre ”El último tren a Gun Hill.” **Cinema La Molina Dimarts 7 i dimecres. 8 “La diligencia.” ***

Cine Condal Dies 7. 8 i 9 .”En el calor de la noche.” ** “·El cantor de jazz” *

Cine Ideal Dies 2. 3. 4 i 5. “Carga maldita”. * Dies 5. 7 i 8 ·Documental. “·El juicio de Nüremberg.” **

Al 1983, gener i febrer: Cine Condal Dies 28, 29, 30 i 31 de gener “Frenos rotos, coches locos.” *”Firefox. *

Ideal Cinema Dies 27, 29 i 30 de gener  «This is America.” **

Cine la Molina Dies 27 i 28, nit ·”El luchador manco” * Dia 28, tarda aquesta i ”La princesa encantada”. * “La magia de Lassie.” *Dies 29, 30 i 31 de gener ·”El mago de Lublin”. ** i “Estoy en crisis” * Dies 3 i 4 de febrer “·Chocolate” *Dies 5, 6 i 7 “Destructor”. *i “La banquera”” *

Al març i abril: prescindint ja dels dies. Cine Condal ”Fuga de noche.” * , “Annie.” ** El valle de la furia*, .La Colmena. *** “Alicia en el país de las maravillas”.**”Simbad i la Princesa”. *“Loca escapada a Las Vegas. * Poltergeist.***., ·”Loca Por El Circo. * “Los Dientes Del Diablo. *** «Solo cuando me rio”. *«Blade Runner”. ***Cine Ideal “ diferents a les del Condal: .”Las colinas tienen ojos. ** ”La Monja de Monza.” *

Cinema La Molina .”Navajeros”. * Un hombre para todas. * “.El final de la cuenta atrás” **  i “E.T. El extraterrestre.” **. “Psicópata” . *.”Ator 11, El Invencible” * “Love Story” * i “Ultimatum·” *

Al maig, al Condal. ·”Las Mujeres De Jeremias” *,  “Bajo Sospecha” *** “Oficial i caballero” **”.Gandhi” **i “ La cosa”.. **

Cine Ideal: ·Carrie. ***, ”El hijo de la jungla” , “101 Dalmatas.” **

Sessió De Cine-Club: “Las Cuatro Estaciones”. *** D'Alan Aida “El hijo de la jungla» *”.Por quién doblan las campanas” *** “Domingo negro”.. **“.La cabaña del Tio Tom “, ** i “La conqui sta de la tierra” *

Cinema La Molina “Solos En La Madrugada.” ** “La maestra va al mar con toda la clase. * •” Furia sin fin” * “El retorno del soldado» ** “.Cristal Oscuro2 ** “Después del amor” **”Celos de un casado” * “El autobús atómico”.. * “El muro” * “Autor, Autor “. ** entre d’altres.Al juny,

al Condal: “Carros de fuego” ***., “Porky's” *** ,”Jugando con la muerte” * “Taps [mas allá del honor)” ***i “Tron” **

Cine Ideal: ”Chica pequeña pero muy sexy”. * i  “3 mujeres de hoy.” *..Triunfo y caída de Idi Amin”. * Cinema La Molina ·”El monstruo de las bananas”. ** i “Allen (el octavo pasajero).” ***“El Hombre De Chinatown (Hammett)” ***.”El monstruo de las bananas” **.”Vuelven los caraduras” *”.Black Jim el Magnifico”. * “Volver a empezar”. **“.El séptimo de caballeria”. **.”Rescate en el mar del norte.” ** “Winchester Bill” *.. “La quinta del porro”. * “Fama.” **.”En busca del huevo perdido”,”La gran ruta hacia China” **“Carros de fuego”, es una pel·lícula que intenta elogiar a capacitat de superació per aconseguir un fi, la forca de voluntat per lograr la meta ansiada. El més destacat de la pel·lícula és la cuidadíssima estètica que domina en tota la seva estensió, així com una bona música, composada e interpretada per Vangelis i una llarqa llista d'actors invitats. Un film recomanable.” (El Ripollès, nº 160) http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198306/19830604,0154.pdf

Al juliol destaquem -1941- ** que la fan al Condal i al Ideal, .” A contratiempo”.** al Condal, i del Molina: “El crimen de Cuenca.” **, a la segona quinzena: “El último metro”***, “El planeta de los buitres” · ** i “Objetivo mortal”. ** al Condal, “Granujas a todo ritmo. **.. Brubaker » ** i “ En busca del arca perdida· *** al cine La Molina.Al setembre, destaquem .”Duelo al sol” ****  de King Vidor, “El hombre de las pistolas de oro” ** i  .”Límite: 48 horas”. * *al Molina,  “To be or not to be”,  ****Marcha triunfal. * * * al Condal .

A l’octubre, “Lilí  Marlen “"". al Molina. enrere

Pel que fa al CINE-CLUB DE  L’ARIC, organitzen encara Les 8 hores de cinema d’humor per al març al Teatre salesià:“El dissabte dia 14 de març, s'esdevindran a Ripoll , i al teatre del col·legi salesià les 8 Hores de Cinema d'Humor amb un seguit de films que poden ser de l'agrat de tothom.Cine Club A.R.I.C . presenta en aquesta ocasió cinc peHícules amb la finalitat d'aconseguir que de les sis de la tarda a le s dues de la matinada, aproximadament, els assistents a les projeccions s'alliberin un xic dels problemes, i les rialles omplin la sala.

Títols com : « Mi tío», « El baile de los vampiros», ..Sillas de montar calientes», “Tarzán, la vergüenza de la jungla» i « Esa gente tan divertida», poden crear un ambient tanmateix ben climatitzat aconseguint que l'any vinent sigui novament un fet la projecció del : CINEMA D'HUMOR. El preu de l'entrada serà de 400 pessetes.” (El Ripollès nº 101) http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198102/19810228,0098.pdf

La idea és encertada, i molts ho demanen des de fe ia temps. En realitat ho estàvem demanant des d'aquell 1er Matx de Cinema d'Humor- de fa uns anys , en el que es varen enfrontar dos estils tan particulars com els de Keaton I Alien. Ja que la cosa va funcionar tan bé, no havíem deixat de preguntar-nos per què l'humor no havia tingut continuïtat.Enguany, sense la feina de les sessions setmanals, la Junta del Cine-Club s'ha punt de vista de la diversió com de l'estricallargant el primer (de 8 a 10 hores), repescant el segon (l'humor), i prometent per ben aviat el tercer (el Cinema Espanyol) “ (El Ripollès nº 101)

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198102/19810228,0098.pdf

Els films programats per a l’ocasió són per ordre de projecció -"Sillas de montar calientes» de Mel Brooks"-"Mi tío» de Teti"-"EI baile de los vsmpiros» de Polansky4-«Esa gente tan divertida"-"Terzoon, la vergüenza de la 'selva»

La Mostra del Cinema Espanyol s’ajornarà al setembre segons l’article de El Ripollès on se’ns informa de la programació de dos films al Teatre salesià:“Després de restar gairebé tot el curs 80-81 sense activitat , només trencada per l'organització dels Festivals de Cinema de Terror i Humor, el Cine-Club ARIC ha programat, per aquest mes de juny, dues pel·lícules de gran qualitat: .LA LUNA. i .LA ROSA., amb la novetat de projectar-les durant dos dies -divendres i dissabte- i de fer-les al cine-teatre salesià. Posats en contacte amb la Junta del CineClub, per conèixer les motivacions d'aquesta novetat hem estat informats que el retorn, a aquest cinema, és perquè hagueren de fer algunes inversions, a l'hora d'organitzar els Festivals de Terror i d'Humor, per tal de deixar-lo en unes mínimes condicions de projecció i que aleshores cal intentar amortitzar-les.” (El Ripollès, nº 108)

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198106/19810606,0105.pdf

“LA LUNA”, de Bernardo Bertolucci (dies 5 i 6 de juny de 1981)” "LA LUNA", és una pelllcula important per múltiples raons , Per la seva inspiració creadora i la seva expressió desbordant, per la seva síntesi d'elements formals, com la fotografia" la música, el vestuari i la decoració.També per excel·lent direcció d'actors. I, finalment , pel seu llenguatge audiovisual rigorosament i, a vegades, amb una vertadera mestria cinematogràfica, plena de ressonàncies culturals i curull d'encerts expressius”“LA ROSA», de Mark Rydell (dies 12 i 13 de juny) que pretén ser una panoràmica sobre el món del rock.Al setembre de 1981 es fa la “III MOSTRA DE CINEMA ESPANYOL

Els dies 24 i 25, a la nit, i 26 tarda i nit (d"aquest mes de setembre) se celebrarà a Ripoll la III Mostra de Cinema Espanyol. El lloc de les projeccions serà al Teatre Salesià tot i no ésser aquest el local més adient, primordialment per la incomoditat dels seients -no se'n ha trobat cap més de disponible. Si bé pel que fa a les butaques no s'hi not fer res (almenys de moment) s'intentarà arreglar la sonoritat (ja seria ungran què! ). Evidentment el pressupost és força elevat i el que s'arrenquin o no les sessions setmanals de Cine-Club depèn en bona part de l'afluència de públic a ta mostra.” (El Ripollès, nº 115, 12 de Setembre del 1981

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198109/19810912,0111.pdf

Les pel·lícules programades són: EI nido, El hombre de moda, La verdad sobre el caso Savolta, Los fieles slrvlentes. La Sabina, La mano negra, Pepi, Luci, Bon... y otras chicas del montón- o bé el film -Cuentos eróticos- siguin o no de gust de tots per allò del podien haver fet ... , aquella o bé l'altra.”Però s’ha d’ajornar a l’octubre: “Superades les qüestions tècniques que van obligar a ajornar aquesta mostra, el CineClub A.R.I.C. la torna a programar per als propers dies 15, 16 i 17 d'aquest mes d'octubre.Les pel·lícules previstes són les mateixes, llevat de Cuentos Eróticos que ha estat substituïda per .Anem-nos Barbara., de Cecília Bartolomé.”(El Ripollés, nº 117)

Dijous 15, 9 nit: La verdad sobre el caso Savolta i Los fieles sirvientesDissabte 17, 4'30 tarda: Anem-nos-en Barbara (versió catalana) i La sabina.

Divendres 16, 9 nit: Pepi,Luci,Bon... y otras chicas del montón i La mano negra.

Dissabte 17, 9'30 nit: El hombre de moda i El nido.Lamentablement, no hi va assistir públic:“Però ara, després de molts anys d'activitat, el Cine-Club no és el mateix, ja no hi ha cine-fòrum els divendres, ja no ens envien a casa el dossier amb els films programats de cada mes. S'està morint el Cine-club? Podem salvar-lo entre tots? ~s que a Ripoll ja no hi ha interès pel bon cinema?, sincerament, no ho sé, però el que us puc assegurar, és que els passats dies 15, 16 i 17 el teatre dels Salesians oferia un trist espectacle (especialment el dissabte, a la projecció de la tarda hi havia quatre (4) persones) .Creieu, que això, és una cosa que desmoralitza força. Els films eren de qualitat i a bon preu (VUIT pel·lícules sis-centes pessetes), però la cosa no va funcionar.” Signat per Josep Sala. (El Ripollès, nº118)

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198110/19811024,0114.pdf

En l’article “El Cine-Club ARIC, una entitat que es nega a morir” de El Ripollès nº121 trobem una història del cine club ARIC i l’anunci de les 12 Hores de cinema de terror malgrat el fracàs, reconegut pels seus organitzadors, de la III Mostra del Cinema espanyol.“

-Si, de fet l'ARIC fa sis o set anys que no existeix. El que passa és que ningú l'ha donat de baixa. Els socis no paguen quotes, en fi, que pràcticament no existeix, Això s'ha perdut poc a poc degut a que la gent que ho porava s'ha anat dedicant a altres coses, per exemple la pol ítica. L'últim president que ha tingut és En Pere Jordi Piella, actual batlle de Ripoll.

-Com està actualment el Cine-Club?

-Actualment està parat. Penso que ara a Ripoll el Cine-Club no interessa gairebé a ningú. Totes les coses tenen una arrencada, als anys 70, la cosa va funcionar. Nosaltres ens vàrem animar i començàrem a ampliar el nombre de sessions, primer una al mes, després vàrem arribar a una setmanal. A partir d'aquí la cosa va anar baixant poc a poc i, actualment el Cine-Club no es pot aguantar, almenys amb material de 35 mm. la distribució comercial, potser es podria tirar material de Federació o de filmoteca 'però no sabem quins resultats tindria (…)

-Nosaltres el que ens volem plantejar ara és a veure què podem fer, perquè ens resistim a morir, però desgraciadament hi ha molts motius per assegurar que en aquests moments no pot funcionar un Cine-Club a Ripoll. La televisió, el vídeo, han tallat moltes activitats culturals i per altre part a Ripoll no hi ha locals públics. L'únic del que es po disposar és el teatre dels salesians, però per desgràcia és un lloc fred i incòmode.La qüestió és que amb material de 35 mm. no podem anar endavant i menys ara que aviat obriran un altre cine.” (…)

El Cine-Club va tenir dos errors de plantejament: Un va ésser el volguer fer una espècie de -clnerna alternatiu - , és a dir aquell cinema que normalment no es veu als cines comercials, com pot ser el cine d'art i assaig o les peHícules de versió original subtitulades. I l'altra és que al fer aquest tipus de cinema volíem que arribés al màxim nombre de gent, la qüestió és que els socis varen anar desapareixent i la gent que venia simplement pagava. Això va fer que el CineClub no s'identifiqués com una entitat i la gent veia el Cine-Club com una altra alternativa per anar al Cine, si li agradava hi anava i si no, doncs no hi anava.” (El Ripollès, nº 121)

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198112/19811205,0118.pdf

En un altre article es concreten els films precedits del comentari:“Enguany però, per segon any consecutiu, se'ns despengen ambuna ampliació del nombre d'hores de projecció, si l'any passat foren 10, el present seran 12, i amb la novetat de mantenir a la incògnita el títol de l 'última pel·lícula que projectaran i que, en conseqüència, només coneixeran els qui assisteixin a la pròpia sessió en el moment just que la mateixa es comenci a projectar. Novetat, sens dubte que dóna un to encara més , diferencial a una sessió ja -very especial. de per si.”

http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198112/19811205,0118.pdf

Les 12 Hores de Cine de Terror es fa el dissabte, 19 de desembre del 1981, a partir de les 5 de la tarda, al Teatre Salesià  Els films programats són: Terror en el espacio, La maldicion de Oamien, Nosferatu, · Pesadilla diabolica, ·lnfierno, · Alien ¡...un final de sorpresa! (un dels films de més impacte detots els projectats a les anteriors edicions)

També es fa el III Festival del Cinema d'Humor: 8 hores dedicades al Cinema d'humor el 27 de març de 1982 al Teatre Salesià. Films:Esa gente tan divertida, Máxima Ansiedad, .Dale Fuerte Jerry, 1941, La Escopeta Nacional

El Cine-Club ARIC, es nega a ésser una entitat morta, i com a mostra d'això , aquest mes ens propossa, 8 hores de diversió. Una activitat que mostra les ganes que el CineClub té de seguir endavant. de fer coses per al poble.

En el nº 146 de El Ripollès s’anuncia la nova edició de 1982 de les Dotze hores de cinema de terror:

“El dia 11 de desembre, tornen al tradicional teatre dels salesians les nostres Dotze Hores de Cinema de Terror que aqui a Ripoll ja són més que simples projeccions, són una festa, una trobada anual de totsaquells que els hi agrada el cinema de terror o que simplement volen collaborar en una activitat que cal conservar i millorar cada any. Enguany podrem veure sis films, més una sorpresa final que comentaren àmpliament al proper número d'EL RIPOLLÈS.” http://www.arxiucomarcalderipoll.org/hemeroteca/ripoll/ripolles5/198211/19821120,0141.pdf

La galaxia del terror, Pasaje para un coche fúnebre, Phantasma II, Abrazo morta, El tren del terror, La casa de los horrores.

Pel que sembla, l'ARIC tenia la voluntat de reprendre les seves activitats cinematogràfiques a la vila en el 1996, segons els cartells que podem llegir per tot el poble en què s'anuncia la pel.lícula que s'emetrà al cine Comtal independentment de la seva programació habitual.

Pel 19 d'abril de l’any 1996 està programada la projecció de En lo más crudo del crudo invierno, de K. Branagh, a les 10 del vespre al Comtal. Després d'un període d'inactivitat, darrerament, l'ARIC ha recuperat les 12 Sessions del Cinema de Terror.

Aquest any, el 1996, es farà la 19ª edició. Les sessions tindran lloc el dissabte, 27 de gener a dos quarts de sis de la tarda, al Teatre-Cine Comtal. Les pel.lícules que es projectaran seran: En la boca del miedo, -La sangre del vampiro, -Sorpresa, -Phantasma II ,-Candyman II, -Testigo mudo, -El asesino del más allà.
En el moment d’ampliar aquest treball el 2013 ens alegrem que el cine-club ARIC segueixi funcionant:Sabem que consta en la Memòria de 2005 de la Federació de Cine-Clubs de Catalunya i que el 28 d’octubre participa en l’organització de l’acte commemoratiu del día mundial de l’Alzheimer: Es projecta el flm El diario de Noah.El 2006 sabem que també va haver una sessió de cine-club al Comtal però desconeixem el títol de la pel·lícula projectada. Altres pel·lícules projectades en els darrers anys han estat:Divendres, 16  març de 2007: Eres muy guapo (VO en francès)  22 h   Lloc:  Teatre Comtal.  Organitza:  Cine club ARIC http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/4722/agenda/mes/marc/ripoll

El 25 de juny fan una altra sessió, el 21 de setembre del mateix any també, però  no sabem quin films projectaren. El film del cine-club ARIC és una activitat estable que dura fins a l’actualitat.

El 2010 també van organitzar el cine club del 24 d’abril durant la Festa de la diversitat: Welcome de Philippe Lloret.

http://www.ccripolles.cat//images/stories/AGENDA%20Ripoll%C3%A8s%20Febrer%202010%281%29.pdfSabem pel diari de Girona que va haver sessions de cine-club al Cine Comtal el 25 de novembre de 2011 i el 23 de Març de 2012.

També el 23 de març van organitzar el pasi de Declaració de guerra en el Comtal.Aquest cartell és del 2013

.ll

Altres notícies recents sobre cinema a la vila: El 22 febrer de 2013 a les 20 h, a la sala Josep M. Anglada, Parlem de cinema: comentari – col∙loqui de la pel∙lícula de Billy Wilder: “¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?”. Moderadors: Sofia Castillo i Ramon Musach. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 22 A les 22 h, al teatre Comtal, sessió de cine club. Organització: Cine club ARIC.

http://www.ripoll.cat/agenda/02.pdf

Altres activitats cinematogràfiques. II Escola d'Estiu del Ripollès  juliol 1983A les 10 del vespre, Sessió de Cine-Fòrum

-El espíritu de la colmena- de Víctor Erice a la Casa de Cultura de Ripoll; dirigirà el Fòrum , Josep Mª Ferrer Arpí.

Parlem de cinema: "El tercer hombre" a càrrec de Ramon Musach i Sofia Castillo. Sala Josep M. Anglada de la biblioteca Lambert Mata.

rosamariaserra.cat Presentació Introducció Els cinemes de Ripoll Ripoll com a escenari.

El Cinematògraf:

Un substitut del teatre?

Colofó

Bibliografia

HISTÒRIA DEL CINEMA A RIPOLL EL CINE-CLUB DE L'ARIC.V. EL CINEMA DES DELS ANYS 80